Bli medlem Ge gåva

Förlorade jobbet på felaktiga grunder

26 november 2021

När brandmannen Filip Åkerberg fick läkemedlet Trulicity valde företagsläkaren att inte längre godkänna honom för rök- och kemdykning. Risken för hypoglykemi satte stopp. Trots att läkemedlet inte orsakar risker i jobbet.

Tio månaders förlorad tjänst och tre intyg från andra läkare, varav två diabetesexperter. Det var vad som krävdes för att Filip Åkerberg skulle återfå sin tjänst som rökdykare i deltidsbrandkåren i Lomma, Skåne.
Han har typ 2-diabetes och förra hösten fick han ett nytt läkemedel, Trulicity. Företagsläkaren valde då att inte längre utfärda det hälsointyg som krävs för rök- och kemdykning och Filip togs ur skarp beredskap. Motiveringen var att Trulicity kan orsaka hypoglykemi, enligt FASS.
Hypoglykemi ja – men inte allvarlig  hypoglykemi. Det råder full enighet bland världens diabetesläkare och forskare om att GLP 1-analoger som Trulicity, Victoza och Ozempic inte orsakar den sorts hypoglykemi som påverkar möjligheten att arbeta som brandman, polis, lokförare eller pilot.

FILIP ÅKERBERG LÄMNADE in intyg först från sin behandlande läkare, sedan från överläkaren Peter Fors, som är expertrådgivare om diabetesläkemedel och anlitad av både Socialstyrelsen och Transportstyrelsen. Men företagsläkaren gav sig inte. 
– Det gick prestige i ärendet. Hon hade bestämt sig, säger Filip Åkerberg.
Efter påtryckningar fick han en remiss till överläkaren på endokrinmottagningen i Lund, vars svar pekade med hela handen. Företagsläkaren ändrade då sitt beslut. Filip var åter tjänstbar.
– Jag har missat skarp tjänst, erfarenhet och övningar. Men det som kostat mest är hälsan. Jag har mått kasst, säger Filip Åkerberg.
– Det är tufft att gå emot en läkare som blankt säger: ”Vårt svar är nej. Med vänlig hälsning.” Det känns fruktansvärt utlämnande och ensamt.
Peter Fors tycker att Filip Åkerbergs fall visar att det behövs bättre riktlinjer:
– Flera hälsokrav behöver uppdateras och definieras bättre. Det måste beskrivas vilken typ av hypoglykemi som är olämplig och vilka läkemedel det handlar om. Som intygsskrivande läkare räcker det heller inte att läsa FASS, du måste kunna tolka och värdera vad som står där, säger han.
– Jag tror absolut att fler än Filip hamnar i den här situationen.

 Ur Allt om Diabetes 5/21

Alla nyheter