Bli medlem Ge gåva

Förbundet kräver besked av Regeringen

21 december 2017

Regeringens utredning om föräldraförsäkringen presenterades i veckan. Situationen för föräldrar till barn med diabetes nämns på en av 728 sidor, men några konkreta förslag till lösning ges inte.

Diabetesförbundet arbetar med VAB-frågan för att ge föräldrar till barn med diabetes rätt till betald ledighet när de utbildar skolpersonal i sitt barns diabetes och har uppmärksammat utredarna på de svårigheter som drabbar föräldrar till barn med diabetes.

I den färdiga utredningen kring föräldraförsäkringen nämns problematiken. Utredningen anser att det är rimligt med ekonomiskt stöd och rätt till ledighet för föräldrar som behöver närvara i skolan för att lära upp personal. De menar dock att frågan är komplicerad och att det inte är givet i vilken form stödet bör ges. De skriver även att det inte kan anses vara till fördel för barn och föräldrar om ekonomiskt stöd till föräldrarna tas till intäkt för att andra parters ansvar minskar.

Den aktuella utredningen har främst tittat på föräldraförsäkringen ur ett jämställdhetsperspektiv och menar att frågan om problematiken för föräldrar till barn med kronisk sjukdom kräver grundliga överväganden i ett större sammanhang. 

Den 15 januari träffar Diabetesförbundet ännu en gång Socialminister Annika Strandhäll för att diskutera VAB-frågan för föräldrar till barn med diabetes.

Alla nyheter