Bli medlem Ge gåva

DiabetesGuru går i graven

22 augusti 2017

Företaget Diabetes Tools AB avvecklas genom likvidation, vilket bland annat innebär att den för många barnfamiljer populära appen DiabetesGuru försvinner.

Företaget Diabetes Tools AB grundades 2005 och har arbetat med att utveckla digitala hjälpmedel för personer med diabetes. I ett mejl till användarna av DiabetesGuru beklagar den tidigare VD:n Anders Weilandt att deras produkter nu försvinner och förklarar att satsningarna inte bär sig ekonomiskt och att inga andra utvägar än likvidation återstår.

Många medlemmar är ledsna över att appen, som hjälper till med kolhydraträkning och insulindosering, försvinner. Flera har hört av sig till förbundet, och på olika diabetsforum uttrycker användarna sin frustration.

Anders Weilandt, före detta VD på Diabetes Tools AB, beklagar att det inte går att driva verksamheten vidare:
- Vi har kämpat i många år för att få det att fungera. Det är bara att konstatera att det ännu inte finns en marknad för e-hälsa, till följd av de ersättningsmodeller och vårdstrukturer som gäller i Sverige idag. Att driva medicintekniska produkter med alla regler kring integritet, datasäkerhet, medicinsk säkerhet och certifikat kostar väldigt mycket. Dessutom måste produkten utvecklas hela tiden.

Kan appen tas över av någon annan aktör?
- Nej det finns inga sådana möjligheter, utan den upphör för all framtid, säger Anders Weilandt och berättar att supporten har fått ta emot samtal dag och natt från förtvivlade användare.

Mona Jakobsson är diabetessjuksköterska på barndiabetesmottagningen vid Västerås sjukhus, och enligt henne är DiabetesGuru en av de populäraste.
- För många är det till stor hjälp att få hjälp med uträkningen av kolhydrater och insulindos. Särskilt när barnet får hjälp av andra än föräldrarna, som till exempel under skoltid.

Ett alternativ till DiabetesGuru, med liknande funktioner, är Kolhydratskollen, men den finns endast tillgänglig för Iphone. Mona Jakobsson tror dock inte att det är några större problem att hitta alternativ till DiabetesGuru.
- Vill man använda Kolhydratskollen så finns det ju äldre modeller av iphone att köpa. Det finns också en del andra appar som kan användas. 75 procent av våra barn på mottagningen har pump, och då finns stödet för kolhydraträkning i pumpen, säger Mona Jakobsson.

Alla nyheter