Bli medlem Ge gåva

Diabetesförbundet vill ha en jämlik diabetesvård

24 maj 2015

Uttalande från Diabetesförbundets riksstämma 22-24 maj i Sollentuna

Under flera år har jämlik vård, liksom ökad patientmakt, stått högst på agendan för svenska sjukvårdspolitiker och svensk sjukvård. Trots detta ser vi mängder av exempel på att människor behandlas olika inom hälso- och sjukvården. Det handlar till exempel om möjligheten att få tekniska hjälpmedel förskrivna, om ett barn bedöms ha rätt till stöd i skolan eller inte, om en person med typ 2-diabetes får möjlighet att prova nya läkemedel eller ens får chans att få testa sitt blodsocker själv och i vilken utsträckning en person får tillräckligt med utbildning om hur hen ska ta hand om sin sjukdom.

Det är inte värdigt svensk sjukvård. Människor med diabetes förtjänar bättre.

Svenska Diabetesförbundet vill se en jämlik hälso- och sjukvård i praktiken, där det inte spelar någon roll var du bor i landet och där du har rätt till och tillgång till samma goda behandling oavsett.

Diabetesförbundet menar att om vården ska anses jämlik måste behandling, bemötande och tillgång till personal, hjälpmedel och förbrukningsartiklar både utgå från en bedömning av individens medicinska behov och av den effekt som kan tillföras individens livskvalitet.

För att komma tillrätta med ojämlikheten vill Diabetesförbundets riksstämma att:

  • Fler frågor som rör diabetesvården lyfts upp på nationell nivå – exempelvis styrning och ansvar för hjälpmedel.
  • All diabetesvård som ett minimum baseras på Socialstyrelsens riktlinjer samt att det alltid ska finnas en ansvarig läkare och diabetessjuksköterska.
  • Vårdens resultat alltid ska redovisas öppet och därigenom kan jämföras, utvärderas och utvecklas.
  • Alla personer med diabetes, deras närstående samt personal inom skola, barn– och äldreomsorg som direkt eller indirekt berörs ska få den utbildning och information de behöver.
  • Alla personer med diabetes ska få de hjälpmedel de behöver för att känna sig trygga med sin behandling.

  

Riksstämman pågår mellan den 22-24 maj och avhandlar val av ny förbundsstyrelse, en mängd motioner kring diabetes och organisatoriska frågor. Information om riksstämman finns på www.diabetes.se

För mer information kontakta Fredrik Löndahl tel 08-564 821 02 alternativt 0709-94 53 45 eller Cecilia Gomez tel 08-564 821 03.

Alla nyheter