Bli medlem Ge gåva

Diabetesförbundet skickar kondoleansbrev med anledning av Max Stenbecks bortgång i diabetes

18 mars 2015

Svenska Diabetesförbundet har genom ordförande Fredrik Löndahl i dag skickat ett kondoleansbrev till Christina Stenbeck med anledning av Max Stenbecks bortgång i diabetes. Vi beklagar sorgen och skickar vårt varmaste deltagande till familjen.

Läs brevet i sin helhet (pdf, öppnas i nytt fönster).

Vi vet hur det är att leva med diabetes. Våra medlemmar, vår samlade kunskap och vårt engagemang ger oss en stor kunskap om livet med diabetes. I Sverige lever åtminstone 400 000 människor med diabetes, som tyvärr är en livslång sjukdom som inte går att bota än. 

I Sverige har vi internationellt sett mycket goda möjligheter att leva med diabetes. Samtidigt ser vi att det finns stora ojämlikheter inom diabetesvården, och brister inom andra områden, som påverkar det vardagliga livet för de hundratusentals patienter och anhöriga som lever med sjukdomen.

Diabetesförbundet efterfrågar en bättre allmän förståelse för allvaret i diabetes och en politisk vilja att genomföra förbättringar i sjukvården för människor med sjukdomen.

Vår vision är att göra det lättare att leva med diabetes. För att nå visionen arbetar vi långsiktigt med påverkansarbete, kunskapsspridning och att erbjuda mötesplatser för erfarenhets- och åsiktsutbyte.

 

För mer information:

Fredrik Löndahl, förbundsordförande Svenska Diabetesförbundet,fredrik.londahl@diabetes.se eller 08-564 821 02, 0709-94 53 45

Karin Engström, kommunikatör Svenska Diabetesförbundet,karin.engstrom@diabetes.se eller 08-564 821 17

Alla nyheter