Bli medlem
Ge en gåva

Diabetesförbundet föreslår kontaktdagar eller rätt till VAB

16 september 2016

– Barn med diabetes måste få samma förutsättningar till en bra och trygg skolgång som andra barn. En förutsättning för det är att föräldrarna ges möjlighet att utbilda personalen om barnets diabetes, utan att tvingas ta semester eller obetald tjänstledighet. Det säger Diabetesförbundets ordförande Fredrik Löndahl som idag skickar brev till Socialdepartementet med förslag till lösningar.

Föräldrarnas medverkan och närvaro är en förutsättning för att barnet ska kunna vistas i skolan. Endast föräldrarna kan förmedla den unika kunskapen om sitt barns behov, och förutsättningar för egenvård, vid utbildning av skolpersonal. Tidigare rymdes den möjligheten i Försäkringskassans tolkning av VAB-reglerna. Men i fjol ändrades förutsättningarna för landets diabetesfamiljer, då Försäkringskassan valde att omtolka reglerna.

En statlig utredning pågår där föräldraförsäkringen ses över. Diabetesförbundet ger i en skrivelse till utredaren tre konkreta förslag till lösningar på problemet i form av rätt till kontaktdagar, rätt till VAB samt att särskilt utbildade diabeteskonsulenter anställs, som till viss del kan stå för personalens utbildning i diabetes.

– Det är en fortsatt akut situation för många familjer. Problem uppstår varje gång barnet byter skola, eller vid andra personalförändringar. Det är inte rimligt att föräldrarna ska använda semesterdagar. Semester behöver de här familjerna för vila och återhämtning från en redan tuff tillvaro.

– Den här situationen måste få en snabb lösning. Problemet kommer inte att minska och de här barnen måste ha rätt till samma förutsättningar för lärande, och rätt till en lika trygg skoldag som alla andra barn, säger Fredrik Löndahl.

Alla nyheter