Bli medlem Ge gåva

Diabetesfondens verksamhet tål att granskas

16 november 2020

Med anledning av ledaren i Dagens Nyheter den 14 november.

Världsdiabetesdagen 2020, som inträffade den 14 november, liknade på många sätt inga andra världsdiabetesdagar. Den pågående pandemin har inte bara lagt sordin över vår verksamhet under året, den var också påtaglig under den dagen på året då vi brukar lyckas få  världen att fokusera lite extra på just diabetes. De som lever med diabetes kan aldrig ta semester från sin sjukdom, den är ytterst närvarande inte bara den 14 november utan alla andra 364 dagar om året.  Att bli frisk från sin diabetes är idag omöjligt, ändå är det mångas högsta önskan. Därför är det också i mångas intresse att stötta forskning kring diabetes. 

Det finns massor att berätta om diabetes. Hur det är en förfärlig sjukdom att drabbas av, hur den påverkar människors liv, inte bara dem som är omedelbart drabbade men också anhöriga. Hur det är att leva med en sjukdom som ofta inte syns utanpå, förrän den i sämsta fall leder till synliga komplikationer.  

Det finns också massor att berätta om forskning på diabetes. Just nu pågår 65 olika forskningsprojekt inom alla typer av diabetes som Diabetesfonden delfinansierar, och som passerat nålsögat i vårt Vetenskapliga råds granskning innan de finansieras av medel från Diabetesfonden. 

Därför blev vi som arbetar med Diabetesfonden ytterst förvånade att Hanne Kjøller i ledaren i Dagens Nyheter den 14 november väljer att omnämna Diabetesfonden som en verksamhet utan möjlighet till insyn. Var det på grund av att det var världsdiabetesdagen som Diabetesfonden åkte med på ett bräde av insamlingsverksamheter med 90-konton utan insyn? I övrigt finns det nämligen ingen som helst koppling till innehållet i ledaren och just Diabetesfondens verksamhet. Tills vi förstår varför omnämnandet skett är det därför den grunda tolkningen vi kan göra. 

Diabetesfonden har, som riktigt omnämnts, ett 90-konto, den mest etablerade formen som Sveriges insamlingsorganisationer redovisar sin verksamhet i. Men vi är också medlemmar i Giva Sverige, där verksamheten granskas i sömmarna för hur vi sköter vår insamling, följer riktlinjer och policys och hur vi arbetar med vår ändamålsverksamhet. Granskningen av vår verksamhet, som andra organisationer utanför vår bransch bara har vid sitt årsbokslut, görs vid flera tillfällen per år. Vi genomgår både ekonomisk, förvaltningsmässig och effektmässig granskning. Dokumentation som Diabetesfonden dessutom är ålagda att redovisa publikt och tillgängligt på webbplatsen. 

Vi välkomnar därför alla som vill och särskilt Hanne Kjøller att granska vår verksamhet i Diabetesfonden. Det mesta går att läsa här: www.diabetesfonden.se. Det går också jättebra att ringa oss för frågor och synpunkter. 

Varmt välkomna! 

Anna Stigsdotter Jansson

Ordförande Diabetesfonden och förste vice ordförande Diabetesförbundet

Alla nyheter