Bli medlem Ge gåva

Det är skillnad på att överleva och att leva

5 november 2021

Tillgång till mediciner och hjälpmedel är en förutsättning för att vi som har diabetes ska överleva. Men för att leva med diabetes krävs så mycket mer. Diabetes är inte något som vi kan ta ledigt ifrån, utan en del av livspusslet som både påverkar och påverkas av allt annat som händer i livet och i vardagen.

Händer det mycket i livet kan det kännas övermäktigt att samtidigt försöka ha kontroll på sin diabetes. Forskning visar tydligt att risken för framtida komplikationer minskar om blodsockret ligger inom målområdet. Men att ständigt sträva efter de perfekta blodsockervärdena kan leda till stress och ångest i sig.

Det är viktigt att få stöd från sitt diabetesteam när man behöver det, och en psykolog eller kurator är en självklar del av hjälpen. Men den mentala hälsan finns sällan med på checklistan och det är få team som har tillgång till en diabetespsykolog. Behovet av stöd har uppmärksammats internationellt och psykosocial hälsa behöver bli en naturlig del av diabetesvården.

I Sverige har vi nationella riktlinjer för diabetesvård, trots detta finns det regionala och lokala skillnader i diabetesvården. Skillnaderna beror ibland på att personal inom primärvården har flera olika sjukdomar att hålla koll på, och möjligheten att fortbilda sig för att hålla koll på det senaste rörande alla sjukdomar varierar. Framtidens vård behöver se till att det finns resurser för att personalen skall kunna fortbilda sig, och att det finns tillgång till den vård som riktlinjer och forskning visar att personer med diabetes behöver. Ju fler som får tillgång till den diabetesvård som kunskap och forskning rekommenderar desto färre skulle drabbas av komplikationer på grund av diabetes. Diabetes är en krävande sjukdom. Vi vill inte bara överleva, vi vill kunna leva också.

I samband med Världsdiabetesdagen den 14 november uppmärksammar Diabetesförbundet mental hälsa och behovet av tillgång till psykosocialt stöd.

Björn Ehlin
Förbundsordförande

Från SVD bilaga 3 november

Alla nyheter