Bli medlem Ge gåva

Bristande psykosocialt stöd för unga med diabetes

31 januari 2018

Fyra av tio unga vuxna som lever med typ 1-diabetes behöver stöd av kurator eller psykolog, men får det inte. Åtta av tio patienter har aldrig erbjudits psykosocialt stöd och av de som tagit modet till sig och frågat om hjälp så är det inte ens hälften som fått det.

Det visar siffror från en färsk enkätundersökning som Ung Diabetes genomfört tillsammans med Diabetesförbundet och IBM.

Ung Diabetes tycker att det är oacceptabelt att unga vuxna med diabetes inte får sitt behov av psykosocialt stöd tillgodosett. Detta trots att vården är medvetna om problemet. 86 procent av sjukhusen som svarat på enkäten upplever att det finns ett större behov av stöd än vad de kan erbjuda. Problemet beror alltså delvis på resursbrist.

När det gäller diabetes typ 1 så upplever många att det är den mentala aspekten som är jobbigast. Det är tufft nog att vara ung vuxen idag med de krav som samhället ställer.

Diabetes är en livslång sjukdom där patienten under ett år i bästa fall träffar sjukvården två till tre timmar. Resten av tiden tillbringas ensam med sjukdomen där en person med diabetes måste vara sin egen läkare dygnet runt. Det handlar om att planera, förbereda och ständigt tänka på alla de saker som påverkar blodsockret. Man är ansvarig för att flera gånger per dag dosera en medicin som potentiellt är dödlig, och besluten som tas påverkar om två timmar, två år och 20 år. Typ 1-diabetes är en sjukdom som alltid finns i bakhuvudet och som det aldrig går att ta ledigt ifrån.

Vi vill veta vad enskilda mottagningar gör för att förbättra den psykosociala vården, och vad landstingen tänker göra för att skapa tillräckliga resurser i vården så att människor med diabetes kan leva långa och friska liv.                                      

Talesperson

David Forslund, Ung Diabetes
076-3098314
david.forslund@ungdiabetes.se

Läs mer på Ung Diabetes hemsida

Alla nyheter