Bli medlem Ge gåva

Barn riskerar allvarlig vårdskada

16 april 2018

Bristande diabeteskompetens och missade rutiner i Region Västernorrland innebär risk för allvarlig vårdskada för barn med diabetes. Det visar sjukhusets interna utredning.

Bristerna när det gäller omhändertagande av barn med diabetes framkom i en lex-mariautredning som gjordes efter att en fyraårig flicka med diabetes avled till följd av en njurtumör. Som ett ”sidofynd” fann man i utredningen även brister i rutiner kring, och kompetens om, omhändertagande av barn med diabetes.

När flickan flyttades mellan två sjukhus skrevs värden och behandling ner i en pärm vilket gjorde att informationen inte följde patienten. Hon hamnade dessutom av misstag på akuten istället för barnavdelningen
− Det är en allvarlig brist att man inte använder det datoriserade system för journaler som finns. Vi har nu förbättrat rutinerna vid förflyttning av patienter, säger länsverksamhetschef Anne Thelander på Region Västernorrland.

I Lex-mariautredningen framkommer även att det finns brister i utbildning och kompetens för omhändertagande av barn med diabetes
− Det är för få läkare som har god kompetens om diabetes, och bara en som arbetar speciellt med den sjukdomen. Det ska inte stå och falla med en person, även om alla har en grundläggande kompetens, säger Anne Thelander som tillsammans med ledningsgruppen ska diskutera kompetenshöjande åtgärder.

Elisabeth Eriksson, ledamot i förbundets föräldraråd och mamma till en 13-årig son med diabetes, är inte förvånad över bristerna.
− Min största rädsla när det gäller min sons diabetes är att han ska hamna på sjukhus av någon anledning och bli felbehandlad för sin diabetes. Gång på gång hör jag berättelser om hur människor med diabetes, både barn och vuxna, hamna på sjukhus och inte får korrekt diabetesvård.

Elisabeth Eriksson efterlyser bättre kunskap och rutiner inom sjukvården.
− Stor vikt måste också läggas vid att lyssna på patienten eller anhöriga, för diabetes är en individuell sjukdom som hanteras på olika sätt.

Bild: Elisabeth Eriksson från Diabetesförbundets föräldraråd

Alla nyheter