Bli medlem Ge gåva

Avgift för kontinuerlig glukosmätning

14 december 2017

Västerbottens läns landsting är först i landet med att införa patientavgift för kontinuerlig blodsockermätning. Vuxna patienter får betala 500 kronor på ett år. Diabetesföreningen Västerbottens län är starkt kritiska till beslutet och menar att hjälpmedel ska vara kostnadsfria.

Kjell Åke Nilsson, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i Diabetesföreningen Västerbottens län, är orolig för konsekvenserna av den nya patientavgiften.
­- Det finns låginkomsttagare som kanske inte har råd, och det finns en oro för att man ska börja ta betalt även för annat inom vården.
Landstinget jämför avgiften med den som patienter får betala för hörapparater och andningshjälpmedel vid snarkning. Men enligt Kjell Åke Nilsson går det inte att jämföra.
- Diabetes är en kronisk sjukdom du bär med dig hela livet och du måste ta ditt insulin för att fungera, och det är det vi reagerade så kraftigt på. Vi är också oroliga för att det här kan få spridning över landet och att fler landsting ska börja agera på samma sätt.

Karin Lundström (S) är landstingsråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbottens läns landsting, och enligt henne är avgiften tänkt som en signal till patienterna.
− Det är dyra apparater och avgiften är en markering att man ska vara rädd om den. Vi tog beslutet för att få en mer jämlik vård och har tagit fram kriterier för när man ska erbjudas den här apparaturen, säger Lundström.

Hur ser du på att ekonomiskt resurssvaga personer kanske får avstå från mätare för att de inte har råd?
−Det är inte meningen att man inte ska ha råd, så då får vi helt enkelt ompröva det. I beslutet ingår att vi ska följa upp det efter två år och se vilka effekter det får.

Enligt Karin Lundström (S) är beslutet om avgiften en del i ett förbättringsarbete för att fler ska få tillgång till mätarna.

Hur gynnar avgiften patienterna?
− Jag ser inte att det missgynnar någon. Är det någon som verkligen inte har råd så hoppas jag de säger till. Vi har inga andra hjälpmedel som är avgiftsfria, så var ska vi dra gränsen? Hela hjälpmedelsfrågan är en tickande bomb då det kommer mer och mer dyra medicintekniska hjälpmedel, säger Karin Lundström.

Även diabetessjuksköterskornas förening, SFSD, kritiserar beslutet i en debattartikel i Västerbottens-kuriren och varnar för risken att resurssvaga patienter avstår från cgm/fgm och därmed riskerar att drabbas av komplikationer som hjärtinfarkt, stroke och njursvikt. De betonar att kostnadsfria hjälpmedel bidrar till jämlik vård och möjliggör förbättrade blodsockervärden för patienten.

Alla nyheter