Bli medlem Ge gåva

Användningen av diabeteshjälpmedel skiljer sig åt i landet

31 januari 2020

I en färsk rapport uppmärksammar nu även TLV ojämlikheterna i diabetesvården, något vi tidigare rapporterat om i Allt om Diabetes. Vi är glada över att TLV väljer att lyfta denna viktiga fråga, och hoppas att detta ska bidra till en mer jämlik vård.

TLVs kartläggning visar att vilka insulinpumpar som används skiljer sig åt beroende på var i Sverige patienten bor. Även andelen patienter som använder insulinpump skiljer sig åt

Deras förhoppning är att resultaten från denna kartläggning kommer att fungera som ett diskussionsunderlag kring vad en nationell samverkan bör fokusera på inom diabeteshjälpmedel, men också för andra medicintekniska produkter, och på så vis skapa bättre förutsättningar för en jämlik vård.

Läs hela pressutskicket på deras hemsida. Rapporten kan du ladda ned i dess helhet nedan. 

Alla nyheter