Bli medlem Ge gåva

7 av 10 kan förlora körkortet i onödan

21 februari 2020

Synfältstestet som drar in ditt körkort säger ingenting om din förmåga att köra bil. 14 av 19 som förlorat körkortet på grund av synnedsättning klarade nytt körtest.

Varje år får omkring 500 personer med diabetes körkortet indraget på grund av att de inte klarar synkraven.
De flesta av dem skulle kunna få behålla sitt körkort om bedömningen var rättvis, menar Krister Inde, synpedagog och projektledare för Chans till dispens. Projektet har utvecklat en ny metod för att träna och testa om bilförare med synnedsättningar är osäkra i trafiken eller inte.
– Synkraven är för hårt ställda. Dagens test bedömer inte ditt seende, utan hur näthinnan ser ut. Det är olika saker. De små hål i näthinnan som drar in körkortet är irrelevanta för hur du klarar dig i trafiken, säger han.
Vid en laserbehandling, som många med diabetes genomgår, slås ett antal tusen synceller ut – av 137 miljoner celler. Finns flera små hål inom ett visst område i ögat dras körkortet in. Fast själv kanske du inte ens märker av synförändringen, förklarar Krister Inde:
– Två, tre prickar påverkar inte ditt seende. Du kan ha full synskärpa ändå, och, ännu viktigare, helt normal avsökningsförmåga.

19 DELTAGARE, MED diabetes, stroke och glaukom, fick träna ögonrörelser och bilkörning och göra förarprov, både i simulator och med körlärare på bana. 14 av de 19 blev godkända. De som inte klarade testerna var äldre och hade större synbortfall och flera andra symptom.
– Vi vänder oss emot att ett fyraminuters synfältstest som görs med statisk blick rakt fram får ha en så stor påverkan på människors liv som ett indraget körkort har. Folk förlorar sina jobb, säger Krister Inde.
Han hoppas att den nya metoden ska kunna användas som underlag av alla som vill söka dispens för att få körkortet tillbaka.
Transportstyrelsen ser just nu över körkortskraven för syn och diabetes. Granskningen ska vara klar sommaren 2020.

Alla nyheter