Bli medlem
Ge en gåva

Att få hjälp att hantera tankarna och känslorna kopplat till typ 1-diabetes

”Jag vill inte ha diabetes, jag vill vara som alla andra, jag orkar inte, allt jag gör blir ändå fel. Ingen i min omgivning förstår mig. Diabetes har tagit över mitt liv.”

Ung Diabetes och Psykologpartners har inlett ett samarbete i syfte att erbjuda unga vuxna stöd i att förhålla sig till de tankar och känslor som är kopplade till att vara ung och ha diabetes typ 1. Många beskriver en känsla av skam över sin sjukdom och en ständig oro kopplat till blodsockernivåer samt en rädsla över att bli bedömd av omgivningen.

Under hösten 2017 kommer medlemmar i åldern 18-30 år att erbjudas fyra gruppträffar med huvudsyftet att hitta ett mer hjälpsamt förhållningssätt till tankar och känslor samt hjälp att hitta riktning i livet. Kursen bygger på ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en terapiform som har visat på goda resultat i forskning vad gäller behandling av t.ex. ångest, stress och kronisk smärta.

Deltagarna kommer om de samtycker, kunna delta i en studie där vi på gruppnivå utvärderar behandlingen. Även HbA1c-värden kommer att samlas in. Allt deltagande i studien är frivilligt och all data kodas och behandlas med full sekretess.

På sikt hoppas vi kunna sprida resultatet inom vården så att fler med typ 1 får möjlighet till psykosocialt stöd. Två grupper om 10 personer kommer att få behandling. De som anmäler sig lottas till antingen gruppen som startar i september 2017 eller till grupper som startar i januari 2018.

Vill du höra mer kommer vi att ha en informationsträff måndag 29 maj kl 16-17 i Psykologpartners lokaler på Kammakargatan 22 i Stockholm. Alla är välkomna och intresse kan anmälas till sara.hammer@psykologpartners.se

Ansvarig psykolog på Psykologpartners är Sara Hammer, utbildad i KBT och ACT samt mamma till en dotter med diabetes typ 1.

Tid och plats

Datum: 5 sept, 19 sept, 5 okt, 17 okt 2017 samt uppföljning 23 jan 2018
Tid: 16.00-19.00
Adress: Kammakargatan 22, Stockholm

Kontaktpersoner

Sara Hammer, leg. psykolog, sara.hammer@psykologpartners.se
Robin Åhrling, Ung Diabetes, robin.ahrling@ungdiabetes.se

Anmälan

Det är kostnadsfritt att delta. Av alla som anmäler sig kommer 20 personer lottas till att delta i studien/behandlingen. De 20 personer kommer sedan att randomiseras till antingen behandlingsgrupp med start i september 2017 eller till kontrollgruppen som får behandling i januari 2018. 

Eftersom mötena äger rum i Stockholm riktar sig detta främst till dig som bor i Stockholmstrakten.

Sista ansökningsdag är 30 juli 2017 och senast 10 augusti får du besked ifall du får en plats eller inte via mail. 

 

Anmälan är nu stängd!

Senast uppdaterad 5 april 2017