Bli medlem Ge Gåva

Mottagningsformulär

Här hittar du ett frågeformulär som kan användas för att underlätta, effektivisera och öka kvaliteten vid ditt läkar-/sjuksköterskebesök på diabetesmottagningen.

Genom att fylla i frågeformuläret har du tänkt igenom hur du mår och är bättre förberedd på vad du vill diskutera under besöket. Frågeformuläret ger även läkaren/sjuksköterskan ett diskussionsunderlag, vilket kan göra att besöket ger dig mer och att något som är viktigt för dig inte glöms bort.

Inför ett besök på din mottagning fyller du i frågeformuläret och tänker igenom vad du vill prata om under besöket. Du fyller även i de hjälpmedel du behöver recept på. Frågeformuläret lämnas till din läkare/sjuksköterska när du kommer till diabetesmottagningen. Vi hoppas att du tycker frågeformuläret kan bidra med något bra.

Senast uppdaterad 30 november 2021