Bli medlem
Ge en gåva

Urval och respondenter

 531 personer deltog i undersökningen.

 79% kvinnor och 21% män.

 60% är 30 år eller yngre (tabell nedan).

 67% var under 18 år gamla när de fick sin diabetesdiagnos.

 94% har diabetes typ 1 (graf nedan).

Ålder

%

n

5 -15

6

30

16-20

16

85

21-25

17

91

26-30

21

111

31-35

7

39

36-40

5

26

41-50

11

56

51-60

7

37

över 60

4

23

Ej svar

6

33

total

100

531

Regioner

%

n

Region Stockholm

17

89

Region Uppsala

4

19

Region Sörmland

2

12

Region Östergötland

5

26

Region Jönköpings län

5

25

Region Kronoberg

2

9

Region Kalmar län

3

14

Region Gotland

1

3

Region Blekinge

2

9

Region Skåne

15

82

Region Halland

4

21

Västra Götalandsregionen

17

90

Region Värmland

3

18

Region Örebro

4

19

Region Västmanland

2

13

Region Dalarna

1

5

Region Gävleborg

3

17

Region Västernorrland

2

8

Region Jämtland Härjedalen

2

10

Region Västerbotten

4

23

Region Norrbotten

3

18

Ej svar

0

1

total

100

531

Senast uppdaterad 5 november 2020