Bli medlem
Ge en gåva

Om undersökningen

Bakgrund och syfte

Ung Diabetes har genomfört en undersökning för att samla in aktuell information om situationen för personer med diabetes i Sverige. Undersökningen tar upp frågor gällande hjälpmedel, kontakt med vården, barn- respektive vuxenmottagning samt psykosocialt stöd.

Metod

Frågorna har designats och data har samlats in av Ung Diabetes som är en del av Svenska Diabetesförbundet. Undersökningen har varit tillgänglig på Ung Diabetes hemsida. Frågorna har besvarats av personer som har diabetes, oavsett typ. Majoriteten (94%) som har deltagit har typ 1-diabetes. Om respondenten inte ville eller kunde svara på någon fråga så lämnades denna tom.

Data har bearbetats och analyserats av Kantar Sifo.

Tid

Undersökningen har genomförts under våren 2020 och avslutades i augusti 2020.

Undersökningen har gjorts med ekonomiskt stöd av Novo Nordisk.

Senast uppdaterad 5 november 2020