Bli medlem Ge Gåva

Om undersökningen

Bakgrund och syfte

Ung Diabetes har genomfört en undersökning för att samla in aktuell information om situationen för personer med diabetes i Sverige. Undersökningen är till viss del en uppföljning på en liknande enkät från 2015 som genomfördes av Cegedim på uppdrag av Ung Diabetes.  Undersökningen tar upp frågor gällande hjälpmedel, kontakt med vården, barn- respektive vuxenmottagning samt psykosocialt stöd.

Metod

Frågorna har designats och data har samlats in av Ung Diabetes som är en del av Svenska Diabetesförbundet. Undersökningen har varit tillgänglig på Ung Diabetes hemsida. Frågorna har besvarats av personer som har diabetes, oavsett typ. Majoriteten (94%) som har deltagit har typ 1-diabetes. Totalt deltog 531 personer i undersökningen.

Undersökningen har gjorts med ekonomiskt stöd av Novo Nordisk. Data bearbetades och analyserades i ett första steg av Kantar Sifo. Jämförelser och analyser i denna rapport är gjorda av Ramboll.

Tid

Undersökningen har genomförts under våren 2020 och avslutades i augusti 2020.

Undersökningen har gjorts med ekonomiskt stöd av Novo Nordisk.

Senast uppdaterad 30 november 2021