Bli medlem Ge Gåva

Att leva med typ 1-diabetes 2020

Här nedan finner du en sammanställning av Ung Diabetes enkätundersökning från 2020.

Nedan kan du klicka på "Att leva med typ 1-diabetes" för att se en sammanställning av resultatet från Ung Diabetes enkätundersökning från 2020. Där kan du bland annat läsa om hur nöjdheten med vården förändrats sedan 2015-2020, hur folk upplever att vården svarar på behovet av psykosocialt stöd samt vilka regionala, kön och åldersskillnader de finns mellan svaren.

Senast uppdaterad 3 december 2021