Bli medlem
Ge en gåva

Enkätundersökning

Du har väl inte missat att hjälpa oss i vår enkätundersökning? Vi vill samla in aktuell information om situationen för personer med diabetes i Sverige. Du som har diabetes, oavsett vilken typ, kan delta i undersökningen. Självklart är enkäten anonym.

Denna enkätundersökning vänder sig till personer i alla åldrar som själv har någon form av diabetes. Det huvudsakliga syftet med enkätundersökningen är att följa upp de två undersökningar Ung Diabetes med samarbetspartners genomförde 2014 respektive 2017. Vi är framförallt intresserade av att undersöka om det skett några förändringar inom områdena behandling och hjälpmedel, kontakt med vården, barn- respektive vuxenmottagning samt psykosocialt stöd, och i så fall vilka.

Att delta i undersökningen är frivilligt och du som svarar är anonym. Om du inte vill eller kan svara på någon fråga kan du lämna den tom. 

Vi uppskattar att det tar ca 5 minuter att fylla i enkäten. Du hittar enkäten och mer information om denna i länken nedan. 

https://sunet.artologik.net/mau/ungdiabetes  

Senast uppdaterad 7 juni 2020