Bli medlem Ge Gåva

Lokal ambassadör

Astrid och Ebba som är lokalt ansvariga i Ung Diabetes råd jobbar aktivt med att öka det unga engagemanget. Nu vill vi stärka engagemanget för diabetes på lokal nivå. Under några års tid har vi därför arbetat med ett projekt kallat “Ung Diabetes lokala ambassadörer” som ska få ta riktig fart under 2022.

Syftet med de lokala ambassadörerna är att att vi får en kontaktperson för Ung Diabetes i hela landet och dessa blir en förlängd arm av Ung Diabetes dit vi kan skicka över förfrågningar på lokal nivå. På så sätt får vi en länk mellan lokalförening och Ung Diabetes och kan på så sätt förbättra vårt samarbete. Målet med de lokala ambassadörerna är att bygga upp en stabil ungdomsverksamhet för att gynna det framtida Diabetesförbundet, skapa mer engagemang, mötesplatser och representationer på lokal nivå samt få till ett bättre samarbete mellan lokalföreningarna och Ung Diabetes! Detta gör också att vi i Ung diabetes får bättre koll på lokalt aktiva och kan skapa ett “yngre” engagemang som stöttas av både Ung Diabetes och lokalföreningarna.

Det långsiktiga målet är att det ska finnas en ambassadör i varje lokalförening. För att locka personer till att bli lokala ambassadörer vill vi att dessa personer ska känna sig exklusiva och att de gör ett viktigt arbete. Som en del av att vara ambassadör vill vi därför att man ska få åka på en kick-off där man får träffa andra ambassadörer, får lära sig om förbundet och vad det innebär att vara lokal ambassadör samt bli inspirerad i sitt arbete. 

Arbetet med att hitta lokala ambassadörer är i full gång! I höstas anordnades den första kick-offen för lokala ambassadörer på Svenska Diabetesförbundets kansli i Stockholm, och under 2023 planerar vi att anordna två kick-offer, en i vår och en i höst!

Kontakta oss

Är du intresserad av att bli en utav Ung Diabetes Lokala ambassadörer, har du frågor eller vill du veta mer? Kontakta lokalt ansvariga i rådet på lokalt@ungdiabetes.se så hjälper vi dig vidare!

Senast uppdaterad 12 december 2022