Bli medlem Ge Gåva

Engagera dig lokalt

Vi har märkt att många unga med diabetes runt om i landet är intresserade av att möta andra personer med diabetes, inte bara på nationella aktiviteter eller sjukhus utan även lokalt, i vardagen. Därför finns Ung Diabetes även representerade på en lokal nivå.

Ung Diabetes finns på platser där det finns människor som valt att engagera sig och som lokalt anordnar aktiviteter, spontana mötesplatser eller bara fungerar som kontaktperson för andra unga. Vill du delta på en lokal aktivitet eller hjälpa till att anordna en aktivitet? Kontakta en representant från Ung Diabetes i ditt område.

Kanske finns det inte någon som arbetar med diabetesfrågor på din ort? Kanske vill du själv engagera dig? Det är inga problem - hör bara av dig till oss så hjälper vi dig komma igång!

Hur mycket jobb det är att vara engagerad lokalt väljer man helt själv. Tanken är att hjälpa till att skapa lokala mötesplatser,sprida kunskap och arbeta efter Ung Diabetes målsättning. Det kan innebära allt ifrån att möta någon ensam som vill träffas för att prata, till att anordna en större träff för flera på ett café eller en bowlinghall eller prata om diabetes i skolan. Vad just Du väljer att göra är helt upp till dig, så länge det på något sätt gör livet lättare för unga med diabetes. Vi vill bli fler och kanske är det just du som vill bli en av oss?

Varför finns Ung Diabetes lokalt?

Ung Diabetes vill göra vardagen lättare för unga med diabetes. En del i arbetet handlar om att skapa mötesplatser, att sprida information och kunskap och finnas till hands för de som behöver, t.ex. nyinsjuknande som helt plötsligt slungats in i en ny, okänd värld, eller de som haft sjukdomen länge och behöver någon att dela tankar och känslor med.

För att detta ska kunna genomföras på alla ställen där det behövs mest - d.v.s i hela vårt avlånga land, behövs människor som engagerar sig och där kommer lokala representanter in. Ung Diabetes lokalt kan ses som en förlängning i Ung Diabetes arbete med att skapa mötesplatser, sprida kunskap och representera unga med diabetes.

Med stöd av oss och andra engagerade kan du som vill engagera dig för att göra livet lättare för unga med diabetes starta upp din egen verksamhet där du bor.  

Har du frågor, vill engagera dig eller har några andra tankar och idéer, kontakta oss då på info@ungdiabetes.se så hjälper vi dig att komma igång!

Senast uppdaterad 11 juli 2023