Bli medlem
Ge en gåva

Vad handlar projektet om?

Diabetes är en ständig kamp mot höga och låga blodsockervärden, med äventyret vill vi visa att vi är större än våra toppar och dalar. Det blir symboliskt att visa det genom att bestiga Sveriges högsta topp.

Bakgrund

Ung Diabetes är ett ungdomsråd inom Svenska Diabetesförbundet och arbetar för att stärka unga mellan 15-30 som har diabetes. Det viktigaste uppdraget för Ung Diabetes är att göra vardagen lättare för de som lever med diabetes, samt efter att minimera konsekvenserna av diabetes både för de som själva lever med sjukdomen och för deras närstående.

Verksamheten i Ung Diabetes präglas av mötesplatser där deltagarna får träffa andra med diabetes och tillsammans utvecklas och utveckla mod för att inte begränsa sig p.g.a. sjukdomen. Ung Diabetes ville genomföra ett äventyr som aldrig tidigare gjorts – tillsammans med 30 deltagare besteg vi Kebnekaise för att visa att vi är högre än våra toppar och dalar.

Syfte

Att bjuda in 30 deltagare med diabetes som får genomföra en av de tuffaste prövningarna som finns i Sverige, att bestiga Kebnekaise. Samtidigt uppmärksammar vi diabetes med en insamlingskampanj till diabetesforskningen och till projektet Life for a Child.

Genomförande

Genomförandet bestod av tre faser

Sprida information och uppmärksamma insamling till diabetes

Innan resan följde Ung Diabetes några av deltagarnas förberedelser och delade detta på sociala medier för att uppmärksamma diabetes. Deltagarna bidrog också till insamlingen som pågick under projektet.

Bestiga Kebnekaise

Gruppen reste tillsammans från Stockholm med 3 guider som tog hand om deltagarna på vägen upp mot toppen. Utöver guiderna följde även vårdpersonal med för att säkra upp säkerheten under resan. Med diabetes behöver deltagarna hålla koll på sitt blodsocker och kan behöva vård under resan. Att bestiga Kebnekaise är tufft oavsett vem som gör det, men med diabetes blir det ytterligare en dimension på utmaningen.

Vi arbetade mycket med gruppdynamik för att peppa alla att orka ta sig an Kebnekaise. Det var också samtal och möten där vi tillsammans pratade om och utforskade personlig utveckling, ledarskap och feedback. 

Dokumentation

När deltagarna återvänt hem började efterarbetet där Ung Diabetes ska ta fram den film som påbörjats under resan. Denna film ska när den är klar spridas för att fortsätta att uppmärksamma diabetes och förhoppningsvis få fler unga med diabetes att fatta mod och göra saker de inte trodde var möjliga.

Om insamlingen

I samband med bestigningen ville vi uppmärksamma diabetes och samla in pengar. Målet var att samla in 209 700 kronor. De insamlade pengarna skänktes till Diabetesfonden och Life for a Child.

Diabetesfonden stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna, samt arbetar för att öka kunskapen kring diabetes och verkar för ett långt och friskt liv för de som lever med sjukdomen.

Diabetesfondens vision är ett friskt liv med diabetes och en framtid utan sjukdomen. Därför stödjer Diabetesfonden forskning kring alla typer och aspekter av diabetes och dess komplikationer. Diabetesfonden stödjer alla former av diabetes eftersom forskningsområden på diabetes går in i och drar nytta av varandra. Det betyder också att de projekt som är av högst vetenskaplig kvalitet är de som får anslag, oavsett diabetestyp. 

Life for a Child är ett program som arbetar för att hjälpa barn i utvecklingsländer med vård och medicin.

Senast uppdaterad 24 november 2016