Bli medlem Ge Gåva

Bakgrund

Joanna Olsson var projektledare för Ung Diabetes insamlingsprojekt #KEB17 där 30 personer med diabetes besteg Kebnekaise i augusti 2017. Här kan du läsa om hennes tankar om projektet.

Varför ville ni bestiga Kebnekaise?

Att bestiga Kebnekaise är en tuff prövning, att göra det med en diabetesdiagnos är ännu tuffare. Diabetes är en ständig kamp mot höga och låga blodsockervärden, men vi ville visa att vi är större än våra toppar och dalar. Det blir symboliskt att visa det genom att bestiga Sveriges högsta topp.

Varför är det ett insamlingsprojekt?

Diabetes är en svår sjukdom som många dör av varje dag världen över. Genom att samla in pengar till Diabetesfonden och Life for a Child i samband med att vi besteg berget ville vi öka uppmärksamheten och visa vikten av att samla in pengar till diabetesforskning. För oss i Ung Diabetes är det en självklarhet att ingen ska behöva dö på grund av sin diabetes, och att vi som lever med sjukdomen ska ha möjlighet till ett så bra liv som möjligt. Insamlingsmålet är 209 700 kronor eftersom toppen är 2097 meter hög.

Hur gick bestigningen till?

Tillsammans med Ola Skinnarmo och ett par guider besteg 30 personer Kebnekaise i augusti 2017. Samtidigt så dokumenterades hela resan för att kunna sprida kunskap om hur det är att ha diabetes. Ung Diabetes arbetar ständigt för att motverka fördomar om sjukdomen genom bland annat kunskapsspridning.

Senast uppdaterad 28 mars 2021