Bli medlem Ge Gåva

Vårt arbete

Ung Diabetes strävar efter att göra vardagen lättare för människor som lever med diabetes, samt efter att minimera konsekvenserna av diabetes både för de som själva lever med sjukdomen och för deras närstående.

Ung Diabetes är en del av Svenska Diabetesförbundet och jobbar för de som har diabetes och är mellan 15 och 30 år. Våra fem huvudmålsättningar är att; stödja våra medlemmar, vara en stark röst för dessa utåt i samhället, sprida kunskap och information om diabetes, arbeta för att stödja forskning, utveckling och välgörenhet i diabetesfrågan samt uppmärksamma diabetessituationen i världen.

Ung Diabetes arbetsområden

Ung Diabetes vill stödja sina medlemmar genom att skapa mötesplatser, både fysiska och virtuella, för unga med diabetes. Via aktiviteter, läger och Ung Diabetes lokalt vill vi ge våra medlemmar en chans att möta andra unga med diabetes för att dela erfarenheter. Genom Facebook, Instagram och vår hemsida hoppas vi även kunna stödja våra medlemmar genom att dela relevanta nyheter och inspirerande historier.

Vidare vill vi med hjälp av tjänsten Fråga om diabetes stötta de som har frågor om sin diabetes, samt har vi ett mottagningsformulär för att underlätta våra medlemmars sjukvårdsbesök.

Ung Diabetes vill vara en stark röst ut i samhället för människor med diabetes genom ett intressepolitiskt arbete, för att göra vardagen enklare för unga med diabetes. Ung Diabetes röst är viktig i den politiska debatten, och vi vill lyfta fram situationen för unga med diabetes för att påverka både allmänheten och beslutsfattare och på så sätt förbättra livsvillkoren för de som lever med diabetes.

Ung Diabetes vill sprida kunskap om diabetes genom representation vid olika arrangemang och möten, samt via Ung Diabetes olika digitala kanaler. Ung Diabetes representerar på ett flertal olika evenemang varje år där vi förmedlar inte bara information om Ung Diabetes utan även om sjukdomen diabetes och hur det är att leva med den. Via medier sprider vi kunskap om diabetes genom att lyfta nyheter inom forskning, texter om ett liv med diabetes samt fakta kring sjukdomen.

Ung Diabetes vill arbeta för att stödja forskning, utveckling och välgörenhet i diabetesfrågan, bland annat genom att aktivt arbeta med insamlingar för att samla in pengar till Diabetesfonden.

Ung Diabetes vill uppmärksamma diabetessituationen i världen genom samarbeten med internationella ungdomsorganisationer och unga ledare över hela världen. Ca 382 miljoner människor världen över har någon typ av diabetes, och därför är det viktigt för Ung Diabetes att uppmärksamma hur det är att leva med diabetes även i andra länder. Dessa samarbeten är också en chans för Ung Diabetes att dela idéer och erfarenheter för att sedan kunna utveckla ett ännu starkare Ung Diabetes.

Senast uppdaterad 22 februari 2024