Bli medlem Forskning

Wilma Lindquist

KOMMUNIKATION 

wilma.lindquist@ungdiabetes.se 

Vad är mitt ansvarsområde?

Jag är kommunikatör i Ung Diabetes råd. Kommunikationsrollen delas mellan mig och Angelika Källström. Som kommunikatör jobbar vi med Ung Diabetes sociala medier, det vill säga, Instagram och Facebook. Vi arbetar även med Ung Diabetes hemsida och skriver våra sidor i tidningen Allt om Diabetes. 

Varför engagerar jag mig?

Jag har haft diabetes typ 1 sedan jag var 7 år och har fått stå ut med diverse fördomar och okunskap under alla mina år med diabetes. Jag engagerar mig i Ung Diabetes för att jag vill få bukt med detta. Jag vill kämpa för att ingen ska behöva känna sig diskriminerad, annorlunda, förminskad eller skamsen på grund av sin diabetes. 


Allt detta har jag känt i mer eller mindre hela mitt liv vilket jag tror att många med diabetes kanske kan relatera till. Det ska inte behöva vara så för någon. Jag engagerar mig för att fortsätta främja kunskap och motverka fördomar. Kunskap skapar trygghet och det är allt jag vill ge mig själv och andra människor med diabetes.

Senast uppdaterad 17 oktober 2021