Bli medlem Ge Gåva

Oskar Karlsson

Påverkan

 

oskar.karlsson@ungdiabetes.se

Vad är mitt ansvarsområde?

Ansvarsområde

Jag är en av två påverkansansvariga i Ung Diabetes. Det innebär att jag tillsammans med Clara ansvarar för Ung Diabetes påverkansarbete. Mina arbetsuppgifter är bland annat att svara på remisser, skapa samt analysera enkäter, planera Ung Diabetes engagemang i Almedalen och allt annat som kan tänkas göras för att påverka framförallt politiken och vården.

Varför engagerar jag mig?

Sedan juni 2023 lever jag med typ 1-diabetes vilket också är anledningen till att jag engagerar mig i Ung Diabetes. Jag kände tidigt att jag ville ha ett sammanhang där jag kan känna gemenskap och utbyta kunskap och idéer med andra personer som lever med samma sjukdom som jag. Detta uppnår jag i Ung Diabetes. Vidare vill jag dessutom lära mig mer om diabetes samt hjälpa till att sprida kunskap om sjukdomen i samhället i stort i syfte att minska fördomar och okunskap.

Senast uppdaterad 30 mars 2024