Bli medlem
Ge en gåva

My Huotarinen

ORDFÖRANDE

my.huotarinen@ungdiabetes.se

Vad är mitt ansvarsområde?

Som ordförande för Ung Diabetes ser jag mitt största ansvar i att få rådets arbete att vara effektivt, ske på korrekt sätt och utvecklas framåt. Jag ser mig själv som en stöttepelare till rådet genom att tillsammans med vice ordförande sköta administration och logistik kring rådsarbete, men också på ett personligt plan. Utöver det representerar jag Ung Diabetes i diverse olika forum.

Varför engagerar jag mig?

Min diabetesdiagnos har medfört mycket lärdom, inte minst om sjukdomen utan också hur det är att leva med en kronisk sjukdom generellt, hur individuella sjukdomar är och hur sättet man kommunicerar på rörande sjukdomar spelar roll. Sedan jag fick diabetes 2015 har jag stött på många frågor, mycket okunskap och mycket fördomar. Jag vill med mitt engagemang  göra andra medvetna om vad diabetes är, vad det innebär, att det är individuellt och framförallt finnas där för andra med diabetes.

Senast uppdaterad 19 augusti 2019