Bli medlem Ge Gåva

Lukas Karlsson

Aktivitet/lokalt engagemang

 

lukas.karlsson@ungdiabetes.se

Vad är mitt ansvarsområde?

Mitt ansvarsområde är aktivitet/lokalt vilket innebär att det bland annat är jag som planerar och genomför de aktiviteter och läger som Ung Diabetes anordnar. Det innebär i korta drag att vara med och påverka vad Ung Diabetes ska göra för framtida aktiviteter, göra budgetkalkyler, boka saker som behöver bokas inför en aktivitet och med mera. Det innebär även att ni kan vända er till mig om det är så att ni har en fråga om en specifik aktivitet, läger eller något annat som ni tror jag kan svara på, så ska jag göra mitt bästa för att svara på era frågor!

Varför engagerar jag mig?

Jag engagerar mig dels för att jag tycker det är givande att träffa andra personer med diabetes som kan förstå en och som man själv kan relatera till, och dels för att man på köpet får vara med och hitta på roliga aktiviteter ihop!

Senast uppdaterad 30 mars 2024