Bli medlem Ge Gåva

Amanda Rydén

Ordförande/LOKALT

Amanda ordförande

amanda.ryden@ungdiabetes.se

Vad är mitt ansvarsområde?

Jag är ordförande för Ung Diabetes råd vilket innebär att jag är främsta ansvarig för organiseringen och arbetet i rådet. Till detta hör arbetsuppgifter som budgetplanering, deltagande på representationer, huvudansvar för planering av rådsmöten, ha hand om infomailen, hålla kontakten med kansliet och förbundsstyrelsen samt att delta på förbundsstyrelsens möten. I de allra flesta delar har jag ett stort stöd från vice ordförande, som nu är Louise, och vi gör vårt främsta för att kunna stötta övriga rådsmedlemmar i deras arbete. För tillfället har jag också kvar min post på lokalt engagemang där jag hjälper Ebba med arbetet som sker på detta ansvarsområde. 

Varför engagerar jag mig?

När jag 15 år gammal fick diabetes typ 1 bestämde jag mig direkt för att det aldrig ska få stoppa mig från att göra det jag vill i livet. Det dröjde dock inte länge innan jag möttes av fördomar och okunskap men det sporrade mig bara till att vara mer öppen kring min diabetes och se till att sprida information. Däremot trodde jag länge att jag klarade mig bäst på egen hand och ville absolut inte prata om min sjukdom med någon annan som har diabetes. Så här i efterhand förstår jag att det skapade en stor ensamhet för när jag tillsist, av ren slump, träffade andra med diabetes var det bland det bästa som hänt mig! För att få lära känna fler med diabetes samt öka kunskapen kring diabetes deltog jag i Diabetesprojektet 2019 och är också ungdomsansvarig i min lokala förening. Jag har under en tid känt att jag vill ta mitt engagemang för diabetes längre och sökte därför en plats i Ung Diabetes råd, så här är jag nu! 

 

Senast uppdaterad 11 mars 2022