Bli medlem Ge Gåva

Lauryn Okende

Aktivitet/lokalt engagemang 

lauryn.okende@ungdiabetes.se

Vad är mitt ansvarsområde?

Jag har ansvar för aktivitet och lokalt engagemang i Ung diabetes. Detta ansvarsområde innebär att jag är med och arrangerar läger likväl som träffar för lokalt engagerade Detta gör jag tillsammans med Klara och Lukas. Jag kommer främst att vara kontaktperson för lokalföreningar, föräldrar och andra som vill engagera sig lokalt landet runt. I mitt ansvarsområde kommer jag att vara med och anordna diabetesprojekt där de som väljer att delta kan få inspiration och vägledning för att själva kunna starta projekt som är kopplat till diabetes.

Varför engagerar jag mig?

Jag engagerar mig för att jag vill öka samhörigheten mellan personer med diabetes. Jag själv fick diabetes typ 1 när jag var tre år, och har alltid känt mig ensam i min sjukdom. Mitt mål med mitt engagemang är därför att få fler personer med diabetes att få gemenskapen mellan varandra och känna på att man inte är ensam, utan att det finns fler som går igenom samma sjukdom. Det var av ren slump att jag hittade till Ung diabetes, men jag är väldigt laddad för detta engagemang!

Senast uppdaterad 23 april 2024