Bli medlem Ge Gåva

Klara Gustavsson

aktivitet/lokalt engagemang

klara.gustavsson@ungdiabetes.se

Vad är mitt ansvarsområde?

Jag sitter på ansvarsområdet aktivitet/lokalt vilket innebär att det är jag tillsammans med Lauryn och Lukas som ansvarar över att varje år anordna tre aktiviteter; ett ungdomsläger, ett vuxenläger, och en kick-off för lokalt engagerade.

Varför engagerar jag mig?

Jag har valt att engagera mig både då jag vill sprida kunskap och informera om diabetes i samhället, men även då jag vill skapa en gemenskap för personer med diabetes. Därför passar ansvarsområdet Aktivitet och lokalt engagemang mig bra, då det ger mig möjlighet att på ett konkret sätt skapa gemenskap och ge personer med diabetes en chans att lära känna andra i samma situation.

Senast uppdaterad 23 april 2024