Bli medlem Ge Gåva

Jennifa Redin

Aktivitetsansvarig 

jennifa.redin@ungdiabetes.se

Vad är mitt ansvarsområde?

Mitt ansvarsområde i Ung Diabetes Sverige är inom aktiviteter. Tillsammans med Alexander planeras årligen ungdoms och vuxenläger för våra medlemmar. 

Varför engagerar jag mig?

Jag engagerar mig då jag anser att det finns för lite kunskap kring diabetes. Jag vill vara med och bidra till ökad kunskap samt att jag vill vara med att hjälpa de som har någon form av relation till diabetes. Jag kan inte få bort sjukdomen, men det jag kan göra är bland annat att genom planering och genomförande av läger göra något för dem så som att skapa relationer, förstå mer kring diabetes samt förstå att man inte är själv i kampen.

Senast uppdaterad 20 april 2022