Bli medlem
Ge en gåva

Emma Barte

Ung Diabetes lokalt

Emma

emma.barte@ungdiabetes.se

Varför engagerar jag mig?

När jag fick diabetes insåg jag snabbt hur stor okunskap det finns kring sjukdomen i samhället. Detta var något jag ville förändra och jag började tidigt engagera mig inom diabetesområdet, bland annat genom att vara ledare på diabetesläger. Jag vill sprida kunskap om sjukdomen och få människor att förstå att diabetes handlar om så mycket mer än sprutor. Dessutom älskar jag att träffa andra som också lever med diabetes. Jag vill visa för andra att man inte ska skämmas för sin diabetes samt att det finns fler positiva aspekter med att ha diabetes än man kan tro.

Ansvarsområde

Mitt ansvarsområde är Ung Diabetes lokalt, vilket innebär att jag är kontaktperson till de lokalt engagerade som finns runt om i landet. Jag har även kontakt med förbundets lokalföreningar. Jag ansvarar även för Ung Diabetes Göteborg och är styrelseledamot i Göteborgs Diabetesförening.

Senast uppdaterad 26 oktober 2016