Bli medlem Ge Gåva

Clara Bengtsson

Påverkan

clara.bengtsson@ungdiabetes.se

Vad är mitt ansvarsområde?

Jag är påverkansansvarig i Ung Diabetes och har ansvar över att öka vetskapen och kunskapen kring diabetes. Detta genom att exempelvis svara på remisser, skapa enkätundersökningar och arbeta med diabetesrelaterade frågor. Allt med fokus på att göra livet för personer med diabetes lite bättre. 

Varför engagerar jag mig?

Anledningen till att jag ville engagera mig var för att jag kände mig ensam i min diabetes och ville ändra på det. Jag ville visa att vi är många som lever med samma diagnos och som förtjänar att leva ett så bra liv vi bara kan.

Senast uppdaterad 23 april 2024