Bli medlem
Ge en gåva

Anna Malmstedt

LOKALT

anna.malmstedt@ungdiabetes.se

Vad är mitt ansvarsområde?

Mitt ansvarsområde är Ung Diabetes lokalt, vilket innebär att jag är kontaktperson till de lokalt engagerade och förbundets lokalföreningar som finns runt om i landet för att stötta och svara på frågor. Varje år är jag även med och anordnar en helg för lokalt engagerade som vill starta något typ av projekt kring diabetes. Jag skickar även ut Ung Diabetes nyhetsbrev.

Varför engagerar jag mig?

Det jag har upplevt som svårast som ung med diabetes har varit de fördomar man möter nästan dagligen. Jag engagerar mig för att sprida medvetenhet och förståelse kring sjukdomen. Det är kunskap som behövs för att minimera fördomarna. Det handlar om så mycket mer än att ta sina sprutor och äta.

Jag vill förenkla och förbättra livet för de som lever med diabetes. En viktig del är att öka andras kunskap kring sjukdomen, men jag tror att en annan viktig del är att få möta andra som har diabetes och känna en tillhörighet. En stor del av Ung Diabetes arbete är att skapa mötesplatser för unga och ge möjlighet att känna gemenskap och dela erfarenhet med varandra. En viktig och positiv del av livet med diabetes.

Senast uppdaterad 13 januari 2018