Bli medlem
Forskning

Amanda Rydén

Lokalt

amanda.ryden@ungdiabetes.se

Vad är mitt ansvarsområde?

I Ung Diabetes är mitt ansvarsområde lokalt engagemang. Det innebär att jag är kontaktperson för bland annat lokalföreningarna, föräldrar och andra som vill engagera sig lokalt runt om i landet. Som en del av mitt arbete kommer jag exempelvis vara med och anordna Diabetesprojektet där de som deltar får inspiration och vägledning för att kunna starta ett projekt kopplat till diabetes. 

Varför engagerar jag mig?

När jag 15 år gammal fick diabetes typ 1 bestämde jag mig direkt för att det aldrig ska få stoppa mig från att göra det jag vill i livet. Det dröjde dock inte länge innan jag möttes av fördomar och okunskap men det sporrade mig bara till att vara mer öppen kring min diabetes och se till att sprida information. Däremot trodde jag länge att jag klarade mig bäst på egen hand och ville absolut inte prata om min sjukdom med någon annan som har diabetes. Så här i efterhand förstår jag att det skapade en stor ensamhet för när jag tillsist, av ren slump, träffade andra med diabetes var det bland det bästa som hänt mig! För att få lära känna fler med diabetes samt öka kunskapen kring diabetes deltog jag i Diabetesprojektet 2019 och är också ungdomsansvarig i min lokala förening. Jag har under en tid känt att jag vill ta mitt engagemang för diabetes längre och sökte därför en plats i Ung Diabetes råd, så här är jag nu! 

Senast uppdaterad 5 januari 2021