Bli medlem Ge Gåva

Om oss

Ung Diabetes råd består av åtta ledamöter varav en är ordförande och en är vice ordförande. De övriga medlemmarna är uppdelade i olika ansvarsområden. Rådet sammanträder fyra gånger per år. På mötena diskuteras aktuella frågor och beslut fattas där så behövs.

Mellan rådssammanträdena arbetar rådsmedlemmarna hemifrån i princip varje dag. Arbetsuppgifterna är t.ex. sköta hemsidan, skriva artiklar, planera kommande aktiviteter och svara på inkomna mail. Ordföranden och vice ordföranden deltar även på förbundets sammanträden. 

Engagemanget i Ung Diabetes råd sker på ideell basis och vi ber er därför ha tålamod ifall vissa frågor kan dröja.

Senast uppdaterad 18 februari 2022