Bli medlem
Forskning

Diabetes

Diabetes är en sjukdom du lever med dygnet runt. Den följer med dig på träningen, när du äter, sover och umgås med dina vänner.

Det finns flera typer av diabetes som alla har gemensamt att sockerhalten i blodet är för hög. De vanligaste typerna är:

  1. Diabetes typ 1 som innebär att kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera
  2. Diabetes typ 2 som innebär att kroppen fortfarande producerar lite insulin, men den mängd som produceras räcker inte för kroppens behov.

De många diabetestyperna har många gemensamma drag men skiljer sig också åt på viktiga punkter, till exempel hur de behandlas och orsaken till att någon får sjukdomen. Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt.

Du hittar mer fakta om diabetes och de olika diagnoserna på Diabetesförbundets hemsida. 

Till vänster i menyn hittar du information och personliga berättelser om hur det är att leva med diabetes.

Vi tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv. En del av vårt arbete är att underlätta livet för dem som lever med diabetes. Här samlar vi information om kost, motion, egenvård och behandlingsmetoder. Med rätt kunskap går det att göra vardagen till din, inte till sjukdomens.

Läs mer om Om diabetes
Senast uppdaterad 17 maj 2016