Bli medlem
Forskning

Ung Diabetes

Som ung med diabetes kan det vara skönt att veta att det finns ett forum där man kan träffa andra unga som också har diabetes. Ung Diabetes arbetar med att sprida information, inspiration, stöd och skapa gemenskap för unga med diabetes och personer i deras omgivning.

Verksamhet med fokus på unga med diabetes

Ung Diabetes fungerar som ett forum där unga kan byta erfarenheter, hitta gemenskap och öka sin kunskap om diabetes. Årligen ordnar Ung Diabetes både nationella och lokala aktiviteter, arbetar med intressepolitiska frågor för att verka för att ge ett ungt perspektiv på frågor som rör diabetes och erbjuder tjänsten "Fråga om diabetes" dit du som ung med diabetes kan vända dig med dina frågor.

Ung Diabetes har i ett samarbete med vården tagit fram ett mottagningsformulär som är mycket uppskattat. Mottagningsformuläret utgör ett diskussionsunderlag vid besöket på diabetesmottagningen för att fokus ska kunna läggas på det som du behöver hjälp med.

Det finns ett stort intresse runt om i Sverige att träffa andra unga med diabetes. Därför har Ung Diabetes startat Ung Diabetes lokalt. Ung Diabetes lokalt är medlemmar i Ung Diabetes som repersenterar organisationen på lokal nivå. 

Så styrs Ung Diabetes

Ung Diabetes leds av ett råd som består av nio ledamöter som är en del av Svenska Diabetesförbundet. Rådets ordförande, vice ordförande och de andra ledamöterna har olika ansvarsområden för att fördela arbetet mellan de fyra sammanträdena under året. Rådets ordförande och vice ordförande deltar i förbundsstyrelsens sammanträden.

Medlem i Ung Diabetes

Ung Diabetes är en del av Diabetesförbundet och som bedriver verksamhet för medlemmar mellan 15 och 30 år. Som medlem upp till 30 år ansluts du automatiskt till Ung Diabetes och därför krävs inget särskilt medlemskap för att delta i de aktiviteter som arrangeras.

Ung Diabetes

Ung Diabetes är en del av Svenska Diabetesförbundet och finns till för unga med diabetes mellan 15 och 30 år. Vi arbetar med att sprida information, inspiration och stöd till unga med diabetes och personer i deras omgivning. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser där det är möjligt att byta erfarenheter, hitta gemenskap och öka kunskapen om diabetes.

Till Ung Diabetes
Senast uppdaterad 14 november 2020