Bli medlem
Ge en gåva

Prenumeration

För dig som är Huvudmedlem i Diabetesförbundet ingår tidningen i medlemsavgiften. En helårsprenumeration inom Sverige (utan medlemskap) kostar 400 kronor, utlandsprenumeration 450 kronor per år. Tidningen ges även ut som taltidning.

Prenumeration kan beställas hos Svenska Diabetesförbundet på e-post: prenumeration@diabetes.se

Prenumerationsärenden

För adressändring och prenumerationsärenden, kontakta:

Mathias Hägglund
prenumeration@diabetes.se
08-564 821 13

Vi slår hål på myter och fördomar, ger stöd åt forskning och påverka beslutsfattare. Vi sprider kunskap för den som lever med diabetes och blir en mötesplats för människor i samma situation.

Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Ta del av alla medlemsförmåner och tryggheten i att ha en stor organisation i ryggen.

Bli medlem
Senast uppdaterad 2 april 2020