Bli medlem
Ge en gåva

Frågor och Svar

Varför har vi gjort om medlemstidningen?

Förbundets tidning har alltid varit en viktig källa till information för både medlemmar, vårdpersonal och beslutsfattare. Det vill vi att den ska fortsättta vara. Med en kontinuerlig utveckling, även av det som redan är uppskattat, så utvecklas vi som förbund.

En ny medlemstidning är en del i vår utveckling mot ett modernare förbund, och en del i arbetet att få större effekt i det påverkans- och informationsarbete som bedrivs. Allt om Diabetes, tillsammans med en ny hemsida som är under utveckling, ökar vår förmåga att optimera och samordna innehåll i olika kanaler, för att få större spridning och ökade möjligheter att påverka.

Allt om Diabetes är även en del i arbetet med att förstärka medlemserbjudandet och göra det attraktivt för dig att vara medlem. 

Varför har vi ändrat namn på medlemstidningen?

Tidningen tar ett större grepp på frågan diabetes då den inte bara behandlar sjukdomen som sådan, utan även ämnen som kost och motion. Namnet ska signalera att det är här, i förbundets tidning, som man får den stora bilden av sjukdomen och att det är här man får svar på alla sina frågor kring diabetes.

Kommer den nya tidningen innebära dyrare medlemsavgift? 

Nej, priset för tidningen är inte höjt för medlemmarna. Medlemsavgiften är en riksstämmofråga och på senaste stämman beslutades det om oförändrad avgift. Däremot har vi höjt prenumerationspriset för de som inte är medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.

Var kan jag vända mig om jag har frågor, tips eller synpunkter på innehållet i tidningen?

Du når redaktionen på redaktionen@diabetes.se. Vill du kontakta delar av redaktionen, annonsansvarig eller prenumerationsansvarig hittar du kontaktuppgifter under menyposten Redaktion

Senast uppdaterad 20 oktober 2016