Bli medlem
Ge en gåva

10 viktiga frågor för diabetesvården

Nationella Diabetesteamet har tagit fram en blå bok som pekar på 10 områden som behöver förbättras för att vården ska bli bra för de som lever med diabetes.

Blåboken

10 viktiga frågor för diabetesvården

  1. Stöd för barn, ungdomar och anhöriga
  2. Övergång från barn- till vuxenmottagning
  3. Samarbete mellan sjukvård och andra instanser i samhället
  4. Satsningar på grupper med särskilda behov
  5. Certifiering av vårdgivare
  6. Tillgång till nya läkemedel
  7. Tillgång till tvärprofessionell vård 
  8.  Kompetens i omvårdnad 
  9. Tillgång till tekniska hjälpmedel
  10. Preventiva insatser
Senast uppdaterad 20 oktober 2016