Bli medlem
Forskning

Medlemskap i andra organisationer

Svenska Diabetesförbundet är medlem i följande organisationer: 

  • Arbetarnas Bildningsförbund, ABF 
  • Folkrörelsernas arkivförbund 
  • Folkspel, Folkrörelsernas Samarbetsorgan för lotterifrågor, FSL 
  • HandikappHistoriska Föreningen, HHF
  • Funktionsrätt Sverige (tidigare HSO)
  • International Diabetes Federation, IDF
  • Kooperationens förhandlingsorganisation, KFO
  • Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU (genom Ung Diabetes) 
Senast uppdaterad 14 november 2020