Bli medlem
Ge en gåva

Riksstämmoinformation

Inför riksstämman finns det en rad saker som är bra att veta, till exempel viktiga datum, vad händer med riksstämmohandlingarna och vilka förtroendeuppdrag som det röstas om.

Riksstämman äger rum på Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B, Stockholm. Övernattning för samtliga ombud är bokat på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 101 26 Stockholm.

På riksstämman deltar de av föreningarna utsedda ombuden och enskilda medlemmar är välkomna att delta som åhörare under helgen. Vill enskilda medlemmar delta på riksstämman behöver de föranmäla sig (se kontaktuppgifter längre ned). Enskilda medlemmar bekostar även sitt deltagande själva.

Viktiga datum

20 november motionsstopp
20 november besked om omval från förtroendevalda
18 januari nomineringsstopp
20 februari fördelning av ombud per förening i varje län ska meddelas förbundskansliet.
6 april sista anmälningsdag till riksstämman
6 april valberedningen inkommer med skriftligt förslag till val
20 april utskick av riksstämmohandlingar

Riksstämmohandlingar

Handlingar såsom stämmobok, verksamhetsberättelser, bokslut och revisionsberättelser kommer att skickas ut en månad före stämman till samtliga anmälda ombud och till föreningarna.

Motioner

Alla medlemmar i Diabetesförbundet har möjlighet att lämna in motioner till riksstämman. Motioner ska ha kommit in till förbundskansliet senast den 20 november kl.24.00. Motioner som lämnas in efter det kan tas upp på riksstämman 2021. Vill du ha hjälp med hur du skriver en motion kan du kontakta förbundskansliet. För mer information om motioner, se fliken Motioner till riksstämman till vänster i menyn. 

Nominera till förtroendeuppdrag

Alla medlemmar har rätt att nominera personer till olika förtroendeuppdrag. Varför inte passa på att nominera någon till en plats i förbundsstyrelsen, som revisor eller revisorsersättare? Om du vill nominera eller om du vill ha mer information om vad de olika förtroendeuppdragen innebär kan du kontakta Valberedningens representant i din region. Förslag från medlemmar på nomineringar ska vara Valberedningen tillhanda senast den 18 januari 2018. Blanketter för nominering finner du längre ner på sidan.

Förtroendeuppdrag inom Diabetesförbundet:

  • Förbundsordförande
  • Styrelseledamöter
  • Förtroendevald revisor samt ersättare
  • Ledamöter till valberedningen (förslag lämnas på stämman, en ledamot per region)

Kontakta Valberedningen via e-post för frågor eller nomineringar

Maritha Johansson, Sammankallande, Södra regionen maritha.johansson.valberedningen@diabetes.se
Maria Holmgren, Norra regionen maria.holmgren.valberedningen@diabetes.se
Roland Jonsson, Mellansvenska regionen roland.jonsson.valberedningen@diabetes.se
Monica Ullbrandt, Västra regionen monica.ullbrandt.valberedningen@diabetes.se
Hanna Wihlborn, Östra regionen hanna.wihlborn.valberedningen@diabetes.se

 

Tillgänglighet Norra Latin, City Conference Center

Aulan är utrustad med hörselslinga och det finns hissar i huset. Hela anläggningen har trådlöst internet. Aulan har sköna konferensfåtöljer och skrivskiva finns till alla stolar.

Kontakt

Är det något du undrar över, något som är otydligt eller något vi kan hjälpa dig med, hör av dig. Kontakta e-post: riksstamman2018@diabetes.se.

Senast uppdaterad 28 februari 2018