Bli medlem
Ge en gåva

Nomineringar

Nedan finns samtliga nomineringar inför riksstämman som inkommit till kansliet

Omval förbundsstyrelsen

Thomas Löfvenius

Jonas Bergstedt

Carola Molin

Omval förtroendevalda revisorer

Peter Pollak

Anci Lundström

Örjan Arwidsson

Nominering förbundsordförande

Cajsa Lindberg

Anna Stigsdotter

Nominering ledamot förbundsstyrelsen

Leif Brandt

Linda Blom

Jens Hall

Jonas Bergstedt

Carola Molin

Magnus Backstig

Thomas Löfvenius

Anna Stigsdotter

Ida Lydén

Eira Olofsson

Kent Pettersson

Lars Persson

Joanna Eriksson

Patrik Strömberg

Anneli Nordström

Judy Boström

Maria Sitell 

Åsa Helldén Ruocco

Nominering revisor

Ann-Catrine Lundström

Peter Pollak

Ove Nilsson

Örjan Arwidsson

Bo Drakhamre 

Nominering revisorersättare

Ann-Catrine Lundström

Örjan Arwidsson

Bo Drakhamre 

Senast uppdaterad 7 december 2017