Bli medlem
Ge en gåva

Nominerade

Nedan finns samtliga nomineringar som inkommit till Svenska Diabetesförbundet

Nominera till förtroendeuppdrag

Alla medlemmar har rätt att nominera personer till olika förtroendeuppdrag. Om du vill ha mer information nomineringarna eller om vad de olika förtroendeuppdragen innebär kan du kontakta Valberedningens representant i din region. Förslag från medlemmar på nomineringar ska vara Valberedningen tillhanda senast den 18 januari 2018. Blanketter för nominering finner du längre ner på sidan.

Samtliga nominerade måste bli talade för på riksstämman för att de ska kunna vara valbara.

Förtroendeuppdrag inom Diabetesförbundet:

  • Förbundsordförande (1)
  • Styrelseledamöter (10)
  • Förtroendevald revisor samt ersättare (2+1)
  • Ledamöter till valberedningen (5) (förslag lämnas på stämman, en ledamot per region)

Kontakta Valberedningen via e-post för frågor eller nomineringar

Marita Johansson, Sammankallande, Södra regionen maritha.johansson.valberedningen@diabetes.se

Maria Holmgren, Norra regionen
maritha.holmgren.valberedningen@diabetes.se

Roland Jonsson, Mellansvenska regionen
roland.jonsson.valberedningen@diabetes.se

Monica Ullbrandt, Västra regionen
monica.ullbrandt.valberedningen@diabetes.se

Hanna Wilhborn, Östra regionen
hanna.wihlborn.valberedningen@diabetes.se

Klicka på de nominerades namn för att se deras presentationsfilmer. När du klickar på namnet öppnas det upp en sida på Youtube där filmen finns.

Valberedningens förslag till val

Post

Namn

Hemort

Förening

Förbundsordförande Cajsa Lindberg Eskilstuna Sydvästra skånes Diabetesförening
Förbundsstyrelse Anneli Nordström Stockholm Hufvudstadens Diabetesförening
Förbundsstyrelse Jenny Pettersson Stockholm Hufvudstadens Diabetesförening
Förbundsstyrelse Kent Pettersson Umeå Diabetesföreningen i Umeå m.o
Förbundsstyrelse Thomas Löfvenius Gävle Diabetesföreningen i Gävle
Förbundsstyrelse Eira Olofsson Umeå Diabetesföreningen i Umeå m.o
Förbundsstyrelse Jonas Bergstedt Umeå Diabetesföreningen i Umeå m.o
Förbundsstyrelse Lars Persson Örnsköldsvik Örnsköldsviks Diabetesförening
Förbundsstyrelse Linda Blom Katrineholm  Df Katrineholm m.o
Förbundsstyrelse Cecilia Lund Stockholm Hufvudstades Diabetesförening
Förbundsstyrelse Patrik Strömberg Norrköping Norrköpings Diabetesför. m.o
Revisor Ann-Catrine Lundström Söderhamn Söderhamns Diabetesförening
Revisor Peter Pollak Sala Sala-Hedby Diabetesförening
Revisorersättare Örjan Arwidsson Karlstad Diabetesföreningen i Karlstad

 

Valberedningens förslag till val av auktoriserad revisor

BDO Mälardalen AB

 

Nomineringar

Post

Namn

Hemort

Förening

Omval förbundsstyrelse Thomas Löfvenius Gävle Diabetesföreningen i Gävle
Omval förbundsstyrelse Jonas Bergstedt Umeå Diabetesföreningen i Umeå m.o
Omval förbundsstyrelse Carola Molin  Umeå Diabetesföreningen i Umeå m.o
Omval revisor Peter Pollak Sala Sala-Hedby Diabetesförening
Omval revisor Ann-Catrine Lundström Söderhamn Söderhamns Diabetesförening
Omval revisor Örjan Arwidsson Karlstad Diabetesföreningen i Karlstad
Förbundsordförande Cajsa Lindberg Eskilstuna Sydvästra Skånes Diabetesförening
Förbundsstyrelse Leif Brandt Vetlanda  Höglandets Diabetesförening 
Förbundsstyrelse Linda Blom Katrineholm Df Katrineholm m.o
Förbundsstyrelse Jens Hall Borås Diabetesföreningen i Borås
Förbundsstyrelse Jonas Bergstedt Umeå  Diabetesföreningen i Umeå m.o
Förbundsstyrelse Carola Molin Umeå Diabetesföreningen i Umeå m.o
Förbundsstyrelse Thomas Löfvenius Gävle  Diabetesföreningen i Gävle
Förbundsstyrelse Anna Stigsdotter Forshaga Ovansiljans DF
Förbundsstyrelse Ida Lydén Varberg  Varbergs Diabetesförening
Förbundsstyrelse Eira Olofsson Umeå Diabetesföreningen i Umeå m.o
Förbundsstyrelse Kent Pettersson Umeå Diabetesföreningen i Umeå m.o
Förbundsstyrelse Lars Persson Örnsköldsvik Örnsköldsviks Diabetesförening
Förbundsstyrelse Joanna Eriksson Pilgrimstad Östersunds Diabetesförening
Förbundsstyrelse Patrik Strömberg Norrköping  Norrköpings Diabetesför. m.o
Förbundsstyrelse Anneli Nodström Stockholm Hufvudstadens Diabetesförening
Förbundsstyrelse Judy Boström Östersund Östersunds Diabetesförening
Förbundsstyrelse Maria Sitell Sollentuna  Hufvudstadens Diabetesförening
Förbundsstyrelse Teresa Hermansson Örebro Diabetesföreningen i Örebro m.o
Revisor Ann-Catrine Lundström Söderhamn Söderhamns Diabetesförening
Revisor Peter Pollak Sala Sala-Hedby Diabetesförening
Revisor Örjan Arwidsson Karlstad Diabetesföreningen i Karlstad 
Revisor Bo Drakhamre Landskrona Df i Landskrona m.o
Revisorersättare Ann-Catrine Lundström Söderhamn Söderhamns Diabetesförening
Revisorersättare Örjan Arwidsson Karlstad Diabetesföreningen i Karlstad
Revisorersättare Bo Drakhamre Landskrona  Df i Landskrona m.o
Senast uppdaterad 21 mars 2018