Bli medlem
Ge en gåva

Motioner till riksstämman

Du som medlem kan påverka Diabetesförbundet och vår verksamhet genom att skriva motioner till riksstämman!

Riksstämman är Diabetesförbundets högsta beslutande organ. Där tar medlemmarna alla viktiga beslut om förbundets framtid – som vad vi ska ha för verksamhet, vad pengarna ska gå till, och vilka som ska sitta i styrelsen, bland mycket annat.

En motion kan lämnas in av såväl anslutna föreningar som av enskilda medlemmar.

En motion kan gälla det mesta inom Diabetesförbundets verksamhet: vilka frågor vi ska arbeta med, vad vi ska tycka inom ett visst område, behov av informationsmaterial, stadgefrågor, organisatoriska frågor, förutsättningar för förtroendevalda m.m. En motion kan inte behandla personalfrågor då riksstämman inte kan besluta om sådana frågor. Inte heller kan riksstämman besluta i frågor som rör Diabetesfondens verksamhet, eftersom fonden är en egen juridisk person (stiftelse). Har du synpunkter och förslag på fondens verksamhet, är du välkommen att kontakta kansliet.

En motion kan bara behandla en fråga (men kan innehålla flera s.k. "att-satser"). Om du har flera olika förslag kan du skriva flera motioner.

Skriv en motion

Du har möjligheten att vara med och påverka vad som faktiskt ska tas upp på riksstämman. Om du har en fråga du brinner för och tycker är viktig för Diabetesförbundet, så kan du skriva en motion som riksstämman sen ska behandla. Varför inte samlas en grupp medlemmar på ett möte och ta hjälp av vandra, skriv motioner tillsammans för förbundets framtida utveckling.

Hur gör man?

Det är inte svårt att skriva en motion. Du kan börja med att t.ex. skriva ned vad du tycker är viktigt att förbundet arbetar för under den kommande stämmoperioden, vad vi ska tycka inom ett visst område, behov av informationsmaterial, stadgefrågor, på ett papper. När du tycker att du har fått med allt som du vill ha sagt kan du börja skriva motionen. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas.

Motionen kan skickas in via e-post eller som vanligt brev. Om motionen kommer in för sent kan den tas upp först vid riksstämman 2021. Motionerna kommer att hållas tillgängliga på www.diabetes.se från det att de inkommer och fram till riksstämman.

Kom ihåg! Du måste vara medlem både när motionen lämnas in och vid stämman, för att motionen ska kunna behandlas.

Följande uppgifter bör vara med i motionen

  1. Överskrift, som översiktligt anger vad motionen handlar om (t.ex. Service till medlemmar, Situationen för äldre med diabetes, Rätten till sjukvård, Kulturanpassat informationsmaterial).
  2. Tydliga yrkanden, dvs. vad du/föreningen vill. Dessa formuleras i en eller flera s.k. "att-satser" (t.ex. Jag/föreningen yrkar att Diabetesförbundet tar fram kulturanpassat informationsmaterial om diabetes och att materialet ska vara tillgängligt på arabiska, somaliska och farsi).
  3. Bakgrund till motionen, som beskriver varför du/föreningen lämnar förslaget. Ange t.ex. vad som är problemet och hur förslaget kan lösa detta.
  4. Ditt namn och medlemsnummer alternativt föreningsnamn och föreningsnummer. Du måste vara medlem både när motionen lämnas in och vid stämman, för att motionen ska kunna behandlas.(Ditt medlemsnummer finns bl.a. på avin om medlemsavgift och på baksidan av tidningen. Hittar du inte ditt medlemsnummer så kontakta förbundskansliet, medlemsregistret).
  5. Kontaktuppgifter, telefonnummer eller e-postadress. Dessa behövs för att vi ska kunna kontakta dig om något i motionen är oklart och behöver förtydligas.

För att en motion ska kunna behandlas på riksstämman 2018 ska den ha inkommit till förbundskansliet senast sex månader före riksstämman dvs. senast den 20 november, kl.24.00.

Skicka in din motion på något av följande sätt till förbundskansliet

E-post
motion@diabetes.se

Postadress
Svenska Diabetesförbundet, Att: Motion/Riksstämman 2018,
Box 5098,
121 16 Johanneshov.

Vill du hjälp med att skriva en motion?

Vill du ha hjälp med hur du skriver en motion kan du kontakta Tomas Paulsson på förbundskansliet.
Telefon: 08-564 821 14,
Mobil: 070-463 77 27
E-post: tomas.paulsson@diabetes.se

Senast uppdaterad 18 september 2017