Bli medlem
Ge en gåva

Inkomna motioner

Nedan finner du en fullständig lista över alla motioner som inkommit till riksstämman 2018. Klicka på motionens namn för att läsa den. Alla motioner är sparade som PDF och öppnas i ett nytt fönster när du klickar på dem.

Motion

Motionär

Medlemsavgift till lokalföreningar Hubert Johansson
Anskaffande av en fickkalender för Svenska Diabetesförbundets medlemmar Hubert Johansson
Förbundstidningen Allt om Diabetes Hubert Johansson
Gåvor till fonden administrerade av Svenska Diabetesförbundet Hubert Johansson
Medlemsavgift Hubert Johansson
Regionindelning inom Svenska Diabetesförbundet Diabetesföreningen i Borås med omnejd
Regionindelning inom Svenska Diabetesförbundet Filipstads Diabetesförening
Medlemsavgifter Diabetesföreningen i Skåne län
Regionindelning inom Svenska Diabetesförbundet Göteborgs Diabetesförening
Tecknande av privatförsäkringar för personer med funktionshinder Höglandets Diabetesförening
En enad rörelse Höglandets Diabetesförening
Tandvård på lika villkor Höglandets Diabetesförening
Organisationsförändring av lokala diabetesföreningar inom länet Arvika Diabetesförening med omnejd
Medlemsavgift Södra Ångermanlands Diabetesförening
Gemensamma regionkonferenser Kungälv/Ale Diabetesförening
Beställning i webbutik Kungälv/Ale Diabetesförening
Regionindelning inom Svenska Diabetesförbundet Diabetesföreningen Norra Älvsborg
Cykelstaffett 18 Linköpings Diabetesförening
 Information på de mest förekommande språk Linköpings Diabetesförening
Heltidsarvoderad ordförande Linköpings Diabetesförening, Mjölby Diabetesförening, Motala Diabetesförening, Norrköpings Diabetesförening, Östergötlands Läns Diabetesförening
Gemensam organisation för alla diabetiker i Sverige MariAnne R Lymer
Regionindelning inom Svenska Diabetesförbundet Kalrskoga-Degerfors DF, Bergslagens DF, Sydnärkes DF, DF i Örebro med omnejd
Familjemedlemskap Ljungby Markaryd Diabetesförening
Uppdraget som förbundsordförande Stockholms läns diabetesförening
Medlemsvärvningsnummer av tidningen Diabetes Stockholms läns diabetesförening
Diabetescertifiering, en möjlighet att kvalitetssäkra och marknadsföra sin verksamhet Stockholms läns diabetesförening
Tillgängligheten hos de anställda på Diabetesförbundets och Diabetesfondens kansli Hufvudstadens Diabetesförening m.o, Roslagens Diabetesförening, Västernorrlands diabetesförening
Rätten till moderna hjälpmedel Hufvudstadens Diabetesförening, Roslagens Diabetesförening
Diabetesfonden - förmånstagare i Postkodlotteriet Hufvudstadens Diabetesförening, Roslagens Diabetesförening
Rätt uppgifter i medlemsregistret Hufvudstadens Diabetesförening, Roslagens Diabetesförening
Möjlighet att betala medlemsavgiften med autogiro Hufvudstadens Diabetesförening, Roslagens Diabetesförening, Västernorrlands diabetesförening
Senast uppdaterad 30 november 2017