Bli medlem
Ge en gåva

Inkomna motioner

Nedan finner du en fullständig lista över alla motioner som inkommit till Riksstämman 2018 tillsammans med Förbundsstyrelsens yttrande. Klicka på motionens namn för att läsa den. Alla motioner är sparade som PDF och öppnas i ett nytt fönster när du klickar på dem.

Motion

Förbundsstyrelsens yttrande

Motionär

Medlemsavgift till lokalföreningar Motion inklusive yttrande Hubert Johansson
Anskaffande av en fickkalender för Svenska Diabetesförbundets medlemmar Motion inklusive yttrande Hubert Johansson
Förbundstidningen Allt om Diabetes Motion inklusive yttrande Hubert Johansson
Gåvor till fonden administrerade av Svenska Diabetesförbundet Motion inklusive yttrande Hubert Johansson
Medlemsavgift Motion inklusive yttrande Hubert Johansson
Regionindelning inom Svenska Diabetesförbundet Motion inklusive yttrande Diabetesföreningen i Borås med omnejd
Regionindelning inom Svenska Diabetesförbundet Motion inklusive yttrande Filipstads Diabetesförening
Medlemsavgifter Motion inklusive yttrande Diabetesföreningen i Skåne län
Regionindelning inom Svenska Diabetesförbundet Motion inklusive yttrande Göteborgs Diabetesförening
Tecknande av privatförsäkringar för personer med funktionshinder Motion inklusive yttrande Höglandets Diabetesförening
En enad rörelse Motion inklusive yttrande Höglandets Diabetesförening
Tandvård på lika villkor Motion inklusive yttrande Höglandets Diabetesförening
Organisationsförändring av lokala diabetesföreningar inom länet Motion inklusive yttrande Arvika Diabetesförening med omnejd
Medlemsavgift Motion inklusive yttrande Södra Ångermanlands Diabetesförening
Gemensamma regionkonferenser Motion inklusive yttrande Kungälv/Ale Diabetesförening
Beställning i webbutik Motion inklusive yttrande Kungälv/Ale Diabetesförening
Regionindelning inom Svenska Diabetesförbundet Motion inklusive yttrande Diabetesföreningen Norra Älvsborg
Cykelstaffett 18 Motion inklusive yttrande Linköpings Diabetesförening
 Information på de mest förekommande språk Motion inklusive yttrande Linköpings Diabetesförening
Heltidsarvoderad ordförande Motion inklusive yttrande Linköpings Diabetesförening, Mjölby Diabetesförening, Motala Diabetesförening, Norrköpings Diabetesförening, Östergötlands Läns Diabetesförening
Gemensam organisation för alla diabetiker i Sverige Motion inklusive yttrande MariAnne R Lymer
Regionindelning inom Svenska Diabetesförbundet Motion inklusive yttrande Kalrskoga-Degerfors DF, Bergslagens DF, Sydnärkes DF, DF i Örebro med omnejd
Familjemedlemskap Motion inklusive yttrande Ljungby Markaryd Diabetesförening
Uppdraget som förbundsordförande Motion inklusive yttrande Stockholms läns diabetesförening
Medlemsvärvningsnummer av tidningen Diabetes Motion inklusive yttrande Stockholms läns diabetesförening
Diabetescertifiering, en möjlighet att kvalitetssäkra och marknadsföra sin verksamhet Motion inklusive yttrande Stockholms läns diabetesförening
Tillgängligheten hos de anställda på Diabetesförbundets och Diabetesfondens kansli Motion inklusive yttrande Hufvudstadens Diabetesförening m.o, Roslagens Diabetesförening, Västernorrlands diabetesförening
Rätten till moderna hjälpmedel Motion inklusive yttrande Hufvudstadens Diabetesförening, Roslagens Diabetesförening
Diabetesfonden - förmånstagare i Postkodlotteriet Motion inklusive yttrande Hufvudstadens Diabetesförening, Roslagens Diabetesförening
Rätt uppgifter i medlemsregistret Motion inklusive yttrande Hufvudstadens Diabetesförening, Roslagens Diabetesförening
Möjlighet att betala medlemsavgiften med autogiro Motion inklusive yttrande Hufvudstadens Diabetesförening, Roslagens Diabetesförening, Västernorrlands diabetesförening

Motion till Riksstämman

Du som medlem kan påverka Diabetesförbundet och vår verksamhet genom att skriva motioner till riksstämman!

Riksstämman är Diabetesförbundets högsta beslutande organ. Där tar medlemmarna alla viktiga beslut om förbundets framtid – som vad vi ska ha för verksamhet, vad pengarna ska gå till, och vilka som ska sitta i styrelsen, bland mycket annat.

En motion kan lämnas in av såväl anslutna föreningar som av enskilda medlemmar.

En motion kan gälla det mesta inom Diabetesförbundets verksamhet: vilka frågor vi ska arbeta med, vad vi ska tycka inom ett visst område, behov av informationsmaterial, stadgefrågor, organisatoriska frågor, förutsättningar för förtroendevalda m.m. En motion kan inte behandla personalfrågor då riksstämman inte kan besluta om sådana frågor. Inte heller kan riksstämman besluta i frågor som rör Diabetesfondens verksamhet, eftersom fonden är en egen juridisk person (stiftelse). Har du synpunkter och förslag på fondens verksamhet, är du välkommen att kontakta kansliet.

En motion kan bara behandla en fråga (men kan innehålla flera s.k. "att-satser"). Om du har flera olika förslag kan du skriva flera motioner.

Skriv en motion

Motionstiden är avslutad och det är inte längre möjligt att skicka in motioner som behandlas på Riksstämman 2018. 

Du har möjligheten att vara med och påverka vad som faktiskt ska tas upp på riksstämman. Om du har en fråga du brinner för och tycker är viktig för Diabetesförbundet, så kan du skriva en motion som riksstämman sen ska behandla. Varför inte samlas en grupp medlemmar på ett möte och ta hjälp av vandra, skriv motioner tillsammans för förbundets framtida utveckling.

Hur gör man?

Det är inte svårt att skriva en motion. Du kan börja med att t.ex. skriva ned vad du tycker är viktigt att förbundet arbetar för under den kommande stämmoperioden, vad vi ska tycka inom ett visst område, behov av informationsmaterial, stadgefrågor, på ett papper. När du tycker att du har fått med allt som du vill ha sagt kan du börja skriva motionen. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas.

Motionen kan skickas in via e-post eller som vanligt brev. Om motionen kommer in för sent kan den tas upp först vid riksstämman 2021. Motionerna kommer att hållas tillgängliga på www.diabetes.se från det att de inkommer och fram till riksstämman.

Kom ihåg! Du måste vara medlem både när motionen lämnas in och vid stämman, för att motionen ska kunna behandlas.

Följande uppgifter bör vara med i motionen

  1. Överskrift, som översiktligt anger vad motionen handlar om (t.ex. Service till medlemmar, Situationen för äldre med diabetes, Rätten till sjukvård, Kulturanpassat informationsmaterial).
  2. Tydliga yrkanden, dvs. vad du/föreningen vill. Dessa formuleras i en eller flera s.k. "att-satser" (t.ex. Jag/föreningen yrkar att Diabetesförbundet tar fram kulturanpassat informationsmaterial om diabetes och att materialet ska vara tillgängligt på arabiska, somaliska och farsi).
  3. Bakgrund till motionen, som beskriver varför du/föreningen lämnar förslaget. Ange t.ex. vad som är problemet och hur förslaget kan lösa detta.
  4. Ditt namn och medlemsnummer alternativt föreningsnamn och föreningsnummer. Du måste vara medlem både när motionen lämnas in och vid stämman, för att motionen ska kunna behandlas.(Ditt medlemsnummer finns bl.a. på avin om medlemsavgift och på baksidan av tidningen. Hittar du inte ditt medlemsnummer så kontakta förbundskansliet, medlemsregistret).
  5. Kontaktuppgifter, telefonnummer eller e-postadress. Dessa behövs för att vi ska kunna kontakta dig om något i motionen är oklart och behöver förtydligas.

För att en motion ska kunna behandlas på riksstämman 2018 ska den ha inkommit till förbundskansliet senast sex månader före riksstämman dvs. senast den 20 november 2017, kl.24.00.

Senast uppdaterad 30 november 2017