Bli medlem
Ge en gåva

Vår logotype

Här kan du läsa mer om Diabetesförbundets logotyp.

Vår logotyp innehåller en symbol och en ordbild och ska alltid betraktas som en enhet.

Symbolen

Symbolen antogs 1983 och består av fem versala D:n. Dessa är ett uttryck för den moderna diabetesbehandlingens fem hörnpelare:

  • Mat
  • Insulin/tabletter
  • Motion 
  • Självtest
  • Information 

Användning av logotypen

För att säkerställa att logotypen används på ett korrekt sätt, ger vi här några vägledande anvisningar.

Färger

Logotypen ska i de flesta fall synas i sin rätta blåa färg. Logotypen får vid behov återges i svartvitt. När logotypen är inverterad (vit) så förhåller den sig i förgrunden av en bakgrund som innehåller våra profilfärger.

Frizon

Runt logotypen ska det alltid finnas en frizon, där inga andra objekt får placeras. Frizonen ska ha samma färg som logotypens bakgrund och vara fri från mönster, bilder, adressuppgifter, andra logotyper eller andra föremål. Frizonen får aldrig understiga en minimiyta. Minimiytan grundar sig i höjden av versalen H.

Om logotypen ska användas tillsammans med andra logotyper, ska de placeras klart åtskilda från varandra.

Ladda ner Svenska Diabetesförbundets logotyp

Ladda ner Svenska Diabetesförbundets logotyp högupplöst

Ladda ner hela vår grafiska manual

Önskas logon i annat format, kontakta förbundets kommunikatör.

Senast uppdaterad 30 juni 2020