Bli medlem
Ge en gåva

Press

Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa dig som journalist att få fram fakta eller personer att intervjua.

Vid intervjuer kontaktar du som journalist i första hand  kommunikationsansvarig Petra Rizvi eller verksamhetschef Petra Westerberg:

Petra Rizvi

petra.rizvi@diabetes.se

Telefon: 08-564 82100

Petra Westerberg

petra.westerberg@diabetes.se

Telefon: 08-564 82100

Vill du komma i kontakt med våra diabetesföreningar så går det givetvis bra att kontakta ordförande på den ort som frågan gäller.

 • 8 oktober 2021
  Generellt positiv inriktning – men hur säkerställs efterlevnaden?

  Diabetesförbundet lämnade i slutet av september in yttrande på två remissvar till Socialdepartementet, Börja med barnen! och Stärkt rätt till personlig assistans.

 • 16 september 2021
  Varför uppdaterar ni inte riktlinjerna?

  Epokgörande teknikhopp, kunskapsskiften, nya mediciner som räddar liv. Utvecklingen går rasande fort kring diabetesvård. Läkarkåren ryar efter nya riktlinjer. Vi frågar Mattias Fredricson, enhetschef för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.

 • 12 juli 2021
  Positivt – men nu krävs realitet av Anhörigstrategin

  I slutet av juni kom den stora rapporten kring Anhörigstrategi från Socialstyrelsen där Diabetesförbundet varit delaktig i dialogen för framtagandet. Rapporten pekar, inte helt oväntat på, att rollen som anhörig medför stora påfrestningar för många, med negativa konsekvenser för fysisk och psykiska hälsa, ekonomi och livskvalitet. Men så länge välfärden inte fungerar så kommer inte en rapport, hur sann den än är, att lösa problematiken för anhöriga.

 • 1 juli 2021
  Hur blir vården enklare att få - sett från patienten?

  Bättre öppettider, ett enhetligt 1177 Vårdguiden för hela landet, språk som alla förstår?

 • 30 juni 2021
  För 100 år sedan hade jag inte överlevt

  För hundra år sedan var diabetes en dödsdom, det fanns ingen medicin och de som fick diabetes avled inom ett år från insjuknandet. Tack vare innovationer kan jag och andra personer med diabetes idag leva ett långt liv.

 • 18 juni 2021
  Förslag på nya körkortsregler: "En stor seger"

  Tung lastbil, buss och taxi. Med Transportstyrelsens nya förslag blir det möjligt att ta alla körkort – oavsett vilken typ av diabetes du har. Efter nyår kan nya medicinska körkortskrav börja gälla

Alla nyheter
Senast uppdaterad 30 juni 2020